Sekretarz

Sekretarz Miasta i Gminy
Imię i Nazwisko:  Łukasz Woźniczak
Adres:  ul. 3 Maja 2, 38-540 Zagórz pok. nr 24
Telefon:   13 46-22-062 wew. 54, kom. 500 097 650
Fax:  13 46 22 062
e-mail: sekretarz@zagorz.pl