Konsultacje społeczne w toku!

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Zagórz nr 31/2021 trwają konsultacje społeczne dot. zmiany granic administracyjnych przez wyłączenie sołectwa Zahutyń z Gminy Zagórz oraz włączenia go do Miasta Sanoka.

Szczegółowe informacje wraz z ankietą znajdują się na Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: BIP (ires.pl)