Skarbnik

Skarbnik Miasta i Gminy
Imię i Nazwisko:  Ryszarda Bartosik
Adres:  ul. 3 Maja 2, 38-540 Zagórz pok. nr 25
Telefon:   13 46-22-062 wew. 55
Fax:   13 46 22 062