INTERNET – PRZYJACIEL CZY WRÓG?

”INTERNET – PRZYJACIEL CZY WRÓG?” pod takim hasłem w Szkole P2150008 800x600Podstawowej w Mokrem realizowany był projekt współfinansowany ze środków The Velux Foundations w ramach programu mikrograntów  „Bezpieczne dzieciństwo” Fundacji Dzieci Niczyje”.

Działania związane z  bezpieczeństwem w sieci realizowane były w okresie  od 17 stycznia  do 10 marca 2012r. i obejmowały całą społeczność uczniowską, rodziców oraz nauczycieli. Pod kierunkiem nauczycieli informatyki oraz edukacji wczesnoszkolnej realizowane były  zadania związane z bezpiecznym korzystaniem z Internetu:
Uczniowie klas 0-VI zdobywali  wiedzę na temat zagrożeń z jakimi mogą spotkać się w sieci. Poprzez udział w :
•    Zajęciach edukacyjnych w oparciu o scenariusze zajęć i materiały edukacyjne dostępne na stronie www.dzieckowsieci.pl oraz www.sieciaki.pl  
•    Kursie e-learning
•    Konkursie na najpiękniej pomalowaną „Sieciomazajkę”- klasy 0-I
•    Konkursie plastycznym „Bezpieczny Internet”- klasy II-V
•    Konkursie na prezentację multimedialną – klasa VI.
•    Warsztatach prowadzonych  przez psychoterapeutów z Centrum Szkoleniowo-Terapeutycznego „Self „ z Rzeszowa,
•    Spotkaniu z funkcjonariuszem policji, który  omówił  problem cyberprzemocy   i cyberprzestępczości.  
•    Przedstawieniu edukacyjno-profilaktycznym
poznawali  zasady, którymi należy się kierować podczas surfowania w Internecie, gdzie uzyskać pomoc w razie niebezpieczeństwa, poznawali  zasady bezpiecznego i   kulturalnego zachowania w Internecie:

W realizacji działań projektu (udział w szkoleniu - CST „Self” i spotkaniu z  funkcjonariuszem policji) uczestniczyli też rodzice i nauczyciele. Otrzymali oni ulotki informacyjne uświadamiające o tym, jakie  mogą być zagrożenia i konsekwencje niewłaściwego  korzystania przez dzieci z Internetu.                                                                                                 Wszyscy uczniowie- uczestnicy projektu otrzymali upominki oraz cenne nagrody rzeczowe  za udział w realizowanych zadaniach i działaniach,  ufundowane ze środków otrzymanych na realizację projektu.

P2280087 600x800 P3070153 800x600

P3080158 800x600