UMIEM PŁYWAĆ 2012 – 15.000 zł dotacji z MSiT na naukę pływania!

 

STOWARZYSZENIE „Nasza Przyszłość  – Tarnawa” informuje wszystkich zainteresowanych rodziców i uczniów Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Tarnawie Dolnej, że pozyskało z Ministerstwa Sportu i Turystyki środki na realizację w roku 2012 Programu "Umiem pływać 2012".

Opracowany przez Stowarzyszenie w tej edycji Program nauki pływania uzyskał pozytywną ocenę i dotację na ten cel z MSiT  w wysokości 15.000 zł. Do tej pory 3 lata temu w roku 2009 udało nam się pozyskać na podobny cel kwotę 20.000 zł, a rok temu 26.000zł.
Twórcy Programu "Umiem pływać 2012" założyli, że szkoleniem w tej edycji zostaną objęci uczniowie Gimnazjum w Tarnawie Dolnej – 2 grupy (jedna grupa na poziomie klas III i II oraz jedna grupa utworzona z klas I-ch) i Szkoły Podstawowej w Tarnawie Dolnej 2 grupy(po jednej grupie na poziomie klas 6-5 i 4-3). Grupy liczyć będą maksymalnie po 20 osób.
Proponujemy naukę pływania w 8-miu 2x45 min. cyklach zajęć na basenie tak rozpisanych, że grupy wiekowo najstarsze w obu szkołach(GII-III i G6-5) zakończą cykl nauczania jeszcze w roku szkolnym 2011/12. Pozostałe grupy część zajęć będą miały w bieżącym roku szkolnym, a część w roku szkolnym 2012/13.
     Dokładny rozpis zajęć poszczególnych grup podany będzie do wiadomości zainteresowanym uczestnikom zajęć. Pierwsze zajęcia odbędą się w tygodniu po 25 marca!!! Zakładamy, że nie będzie trudności z naborem w poszczególnych grupach wiekowych, gdyby jednak zainteresowanie zajęciami było większe pierwszeństwo w naborze mieć będą uczniowie z roczników starszych.

    Zachęcamy tą drogą do czynnego uczestnictwa w zajęciach młodzież gimnazjalną i dzieci w wieku szkolnym.

    Nabór do danej grupy zakończy się po zawiązaniu grupy. W tym celu należy zgłosić się do koordynatorów programu po odbiór OŚWIADCZEŃ i szczegółów regulaminowych Programu. Koordynatorem programu z ramienia Gimnazjum będzie Pan Adam Malec – tel. 604 252 793, a Szkoły Podstawowej Pan Maciej Bar – tel. 510 250 602.  
                                              Prezes STOWARZYSZENIA  Janusz Krajnik