Spotkania w sprawie utworzenia żłobka i przedszkola

Logo 800x605W związku z podjęciem starań o pozyskanie dofinansowania na utworzenie żłobka dla dzieci od 1 roku do 3 lat oraz filii przedszkola dla dzieci 4-5 letnich, które miałyby być zlokalizowane w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wielopolu STOWARZYSZENIE „NASZA PRZYSZŁOŚĆ – TARNAWA” zaprasza wszystkich chętnych rodziców i opiekunów dzieci w wieku od niemowlęcia do 5 roku życia na spotkanie w celu określenia zapotrzebowania na powstanie i funkcjonowanie w następnych latach tego typu placówek.
Powyższe placówki rozpoczęłyby swoją działalność  od dnia 1 września 2012r. i objęłyby opieką dzieci w wieku od 1 roku do 5 lat. Sięgnięcie po

środków pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego, pozwoli na obniżenie kosztów ponoszonych przez rodziców do niezbędnego minimum. Więcej szczegółów na spotkaniach środowiskowych.

 

Miejsce i termin planowanych spotkań
20 marca 2012 r. - wtorek
Zahutyń Szkoła Podstawowa - godzina 16.30
Zagórz sala szkoleń
Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu - godzina 17.30
Poraż Szkoła Podstawowa - godzina 18.30

21 marca 2012 r. - środa
Czaszyn Szkoła Podstawowa - godzina 16.30
Łukowe Szkoła Podstawowa   - godzina 17.30
Tarnawa Dolna Przedszkole Niepubliczne - godzina 18.30

Prezes Stowarzyszenia
    Janusz Krajnik