Zaproszenie na spotkanie – "Aktywne karpackie NGO"

W związku z rozpoczęciem projektu "Aktywne karpackie NGO", www.karpackiengo.pl, finansowanego z PO KL Działanie 5.4.2 "Rozwój dialogu obywatelskiego", realizowanego przez Collegium Progressus oraz Fundację Rozwoju Regionu Rabka, mamy przyjemność zakomunikować, iż projekt obejmuje m. in. obszar gminy Zagórz.

Projekt ma na celu rozwój potencjału organizacji pozarządowych (NGO) na terenie Karpat do końca 2014 poprzez organizację szkoleń, doradztwo oraz doradztwo specjalistyczne. Doradztwo w ramach projektu przeznaczone jest dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, dla osób fizycznych pragnących założyć stowarzyszenie lub inną organizację, a także dla samorządów lokalnych w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Z uwagi na powyższe serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych gminy Zagórz na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 27 marca 2012 roku o godzinie 15.00 w Domu Kultury w Zagórzu.