Zadali egzaminy będą ratować ludzi

ŁUKOWE: W niedzielę 25 marca odbyły się końcowe egzaminy kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy zorganizowanego w ramach projektu pn. POLSKO – UKRAIŃSKA akademia bezpieczeństwa i współpracy „Bieszczady 2012”.
    
    Piętnaścioro kandydatów na ratowników szkolących się od kilku tygodni w Łukowem pod okiem fachowców z jasielskiej firmy PREMED  egzaminowała komisja w składzie: lek. med. Marek Niemiec - Główny Specjalista ds. koordynacji ratownictwa medycznego KW PSP w Rzeszowie, lek. med. Marcin Steliga oraz Bartłomiej Wojewódka - ratownik medyczny. Wśród kursantów znaleźli się m.in. przedstawiciele 8 jednostek OSP z terenu gminy Zagórz oraz funkcjonariusze Policji i Straży Granicznej. Końcowy sprawdzian umiejętności praktycznych poprzedził pisemny test wiedzy teoretycznej. Pomimo dużej skali trudności obie części egzaminu zaliczyli wszyscy uczestnicy kursu otrzymując certyfikaty i gratulacje z rąk egzaminatoróworaz: Ernesta NowakaBurmistrza Zagórza, Roberta Gołkowskiego – Prezesa Zarządu Miejsko – Gminnego OSP w Zagórzu, Jerzego Barszcza – Prezesa OSP Łukowe i Bogdana Antolaka – sołtysa wsi Łukowe.
    Pomyślnie zakończone szkolenie jest elementem wspólnego

przedsięwzięcia: OSP Łukowe oraz Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Bezpieczeństwa Życia realizowanego w ramach programu Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności „Przemiany w Regionie”. Istotą projektu o wartości blisko 40 tys. zł jest integracja i doskonalenie zawodowe wybranych przedstawicieli polskiej i ukraińskiej administracji publicznej oraz służb mundurowych w perspektywie Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej „Euro 2012”. Realizację ukraińskiej części projektu zainaugurowała wizyta studyjna delegacji polskiej na Lwowskim Państwowym Uniwersytecie Bezpieczeństwa Życia, która odbyła się w dniach 26 – 27 stycznia br. W jej trakcie uzgodniono m.in. szczegółowy program międzynarodowych manewrów strażackich z udziałem: studentów i wykładowców Państwowego Uniwersytetu Bezpieczeństwa Życia we Lwowie, funkcjonariuszy: Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, ratowników Bieszczadzkiej Grupy GOPR oraz jednostek OSP z Gminy Zagórz. Ta praktyczna część projektu odbędzie się 8 maja br. na terenie gminy Zagórz. Ukoronowaniem POLSKO – UKRAIŃSKIEJ akademii bezpieczeństwa i współpracy „Bieszczady 2012”, której swych honorowych patronatów udzielili: Małgorzata Chomycz – Wojewoda Podkarpacki oraz Waldemar Pawlak– Wicepremier Rządu RP będzie podpisanie umowy o współpracy transgranicznej pomiędzy Gminą Zagórz a Lwowskim Państwowym Uniwersytetem Bezpieczeństwa Życia.

 

Jerzy Zuba – koordynator projektu