Zagórzanie uczcili pamięć Jana Pawła II (video)

W poniedziałek 2 kwietnia przedstawiciele zagórskich władz samorządowych oraz licznie zebrani mieszkańcy Zagórza zgromadzili się przy obelisku papieskim aby uczcić pamięć Wielkiego Papieża – Polaka w siódmą rocznicę jego śmierci.

 

Wzruszającej i podniosłej uroczystości przewodził ks. prał. Eugeniusz Dryniak,  który po modlitwie dziękczynnej za dar, którym zwłaszcza dla Polaków był  pontyfikat Jana Pawła II zagórski kapłan pytał zebranych: - Gdzie dzisiaj jest nasza ojczyzna? Gdzie dzisiaj jest Polska? Pewnie żyje tylko w sercach zwyczajnych, prostych ludzi. Zwyczajnych, prostych, szarych obywateli naszego miasta i gminy. Dzięki Bogu także i władz naszego miasta i gminy, ale pytamy gdzie jest Polska w sercach polityków? Po tych słowach nastąpiła ceremonia składania zniczy i kwiatów . W imieniu zagórskich władz samorządowych okolicznościowy wieniec złożyli: Ernest Nowak – burmistrz Zagórza, Jan Różycki - przewodniczący Rady Miejskiej w Zagórzu oraz Czesław Łuc – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Zagórzu.
Finałowym akcentem patriotyczno – religijnej wieczornicy było odśpiewanie „Barki”. Melodię ulubionej pieśni religijnej  Jana Pawła II. odegrał na trąbce zagórski radny Juliusz Pałasiewicz.