Obchody II Rocznicy Tragedii Smoleńskiej w Zagórzu

10 kwietnia 2012 r.w 72. Rocznicę Zbrodni Katyńskiej oraz 2. Rocznicę Tragedii Smoleńskiej po uroczystej Mszy świętej odsłonięta i poświęcona została tablica upamiętniająca te wydarzenia.

Odsłonięcia tablicy dokonali: Burmistrz Miasta i Gminy Zagórz - Ernest Nowak i Jan Różycki - Przewodniczący Rady Miejskiej w Zagórzu, natomiast obrzędu poświęcenia dokonał fundator ks. prałat Eugeniusz Dryniak - Proboszcz Parafii p.w. św. Józefa Rzemieślnika w Nowym Zagórzu.

W imieniu Radnych i Burmistrza okolicznościową wiązankę złożyli Czesław Łuc - Wiceprzewodniczący RM w Zagórzu i Krzysztof Strzyż - Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Finansów RM w Zagórzu. Wartę honorową pełnili harcerze ZHR z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tarnawie Dolnej. W uroczystości uczestniczyły poczty sztandarowe Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zagórzu, I Gimnazjum im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zagórzu, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tarnawie Dolnej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagórzu.