Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej

Zdjęcie Pamiątkowe Uczestników Konkursu6 marca 2013 r. w Domu Strażaka w Porażu odbyły się eliminacje gminne do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. W turnieju wzięło udział 26 uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów z Zagórza, Tarnawy Dolnej, Czaszyna, Łukowego, Poraża, Zahutynia i Mokrego.


Młodzi adepci pożarnictwa na początek zmierzyli się z pisemnym testem. Ich zadaniem było zakreślenie w ustalonym czasie poprawnych odpowiedzi. Najlepsze „piątki” w poszczególnych kategoriach wiekowych uzyskały awans do rundy finalowej.  W grupie I, obejmujacej uczniów „podstawówek” znaleźli się:
1. Michał Paszkiewicz (SP Poraż),
2. Dawid Gocek (SP Czaszyn),
3. Wojciech Kiełtyka (NSP Mokre),
4. Marek Szary (NSP Mokre),
5. Paweł Szul (SP Łukowe).
W grupie II (gimnazjalistów) do finału zakwalifikowali się: 1. Maciej Filipowicz (Gimnazjum w Tarnawie Dolnej), 2. Kamil Paszkiewicz (Gimnazjum nr 2 w Zagórzu), 3. Cyprian Feleńczak (Gimnazjum nr 2 w Zagórzu), 4. Rafał Groś (Gimnazjum w Tarnawie Dolnej), 5. Maciej Kieca (Gimnazjum w Tarnawie Dolnej).

W finałowej cześci turnieju zawodnicy mieli za zadanie udzielić odpowiedzi

ustnych na trzy pytania z wylosowanych przez siebie zestawow. Po niezwykle wyrównanej i stojącej na wysokim poziomie rywalizacji ostateczna klasyfikacja w kategorii uczniów szkół podstawowych ułożyła się nastepująco: 1. Dawid Gocek (SP Czaszyn),
2. Wojciech Kiełtyka  (NSP Mokre),
3. Michał Paszkiewicz (SP Poraż),
4. Paweł Szul (SP Łukowe),
5. Marek Szary (NSP Mokre).
Wśród gimnazjalistów triumfował Cyprian Feleńczak (Gimnazjum nr 2
w Zagórzu) wyprzedzając Rafała Grosia (Gimnazjum w Tarnawie Dolnej), Kamila Paszkiewicza (Gimnazjum nr 2 w Zagórzu), Macieja Filipowicza (Gimnazjum w Tarnawie Dolnej) oraz Macieja Kiecę (Gimnazjum w Tarnawie Dolnej)
Zajęcie trzech pierwszych miejsc w obu kategoriach wiekowych daje przepustkę do wzięcia udziału w eliminacjach powiatowych, które odbędą się już w kwietniu w sali konferencyjnej miasteczka galicyjskiego w sanockim Skansenie. Zwycięzcy gminnego etapu  Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe i upominki. Pozostałych uczestników pożarniczej rywalizacji uhonorowano dyplomami, które wręczył sekretarz Gminy Zagórz Łukasz Woźniczak.

 

Nad prawidłowością przebiegu turnieju czuwała komisja egzaminacyjna w składzie: kpt. Robert Wojciechowski (przewodniczący komisji) – z-ca naczelnika Wydziału Operacyjno – Rozpoznawczego KP PSP w Sanoku, dh Mateusz Latusek (sekretarz komisji) – naczelnik OSP Poraż, dh Robert Gołkowski (członek komisji) – prezes Zarządu Odziału Miejsko – Gminnego ZOSP RP w Zagórzu, dh Bogusław Mołczan (członek komisji) – komendant gminny ZOSP RP w Zagórzu oraz Paweł Garko – pracownik UMiG w Zagórzu.
Egzaminatorzy zgodnie podkreślali wysoki poziom wiedzy i zaangażowania wszystkich uczestników turnieju.