Szkolne wieści

Wspólnie sprzątamy nasz Zagórz

IMG 0137W piękny słoneczny poranek 20 kwietnia w naszej miejscowości po raz piąty odbyła się akcja „ Czysta Gmina Zagórz”. Mimo, iż była to wolna sobota i wczesny poranek w wyznaczonych miejscach (Osiedle Dolina, Nowy Zagórz i Żabnik ) licznie zgromadziła się młodzież Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ulicy Wolności 10.

Czytaj więcej: Wspólnie sprzątamy nasz Zagórz

Sukcesy uczniów SP Łukowe w turnieju BRD

233W dniu 18 kwietnia w Zespole Szkół w Besku odbyły się powiatowe eliminacje do Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.
Konkurs składa się z testu, jeździe po miasteczku, toru przeszkód oraz pierwszej pomocy.
     Celem Turnieju jest podnoszenie kultury społeczeństwa i działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży

Czytaj więcej: Sukcesy uczniów SP Łukowe w turnieju BRD

Akcja „Czysta Gmina” w SP Łukowe

11W czwartek 18 kwietnia społeczność Szkoły Podstawowej Łukowem już po raz kolejny włączyła się czynnie do akcji ekologicznej „Czysta Gmina”. Sprzątając okolice drogi powiatowej w  Łukowem i Średniem Wielkiem oraz okolice rzeki i stadionu w Łukowem uzbieraliśmy ponad 20 worków śmieci.

Czytaj więcej: Akcja „Czysta Gmina” w SP Łukowe

Nowa edycja „Umiem pływać”

image009Już po raz czwarty rozpoczęto realizację projektu „Umiem pływać” , którego uczestnikami są dzieci i młodzież Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Tarnawie Dolnej. Realizacja projektu możliwa jest dzięki cennej inicjatywie Stowarzyszenia „Nasza Przyszłość – Tarnawa”. Dzięki opracowanemu projektowi „Umiem pływać” Stowarzyszenie otrzymało z Ministerstwa Sportu i Turystyki dotację w kwocie 15tys. złotych.

Czytaj więcej: Nowa edycja „Umiem pływać”

Teatralnie zakręceni.

1W dniu 16 kwietnia w BDK w Lesku odbył się V już Konkurs wiedzy teatralnej „Kurtyna Wyobraźni”, zorganizowany przez CDN w Sanoku we współpracy       z nauczycielem języka polskiego ze szkoły Podstawowej w Porażu Joanną Pisula. Oczywiście wzięli w nim udział również nasi uczniowie; Barbara Fabian i Dawid Kruczek, którzy zmierzyli się z testem obejmującym ogólną wiedzę o teatrze. Po części pisemnej wyszli jako triumfatorzy, a przeprowadzona na scenie rywalizacja ustna, potwierdziła ich ogromną wiedzę.

Czytaj więcej: Teatralnie zakręceni.

Sukcesy najmłodszych

31Wszyscy doskonale wiedzą jak ważna jest w dzisiejszym świecie znajomość języka angielskiego. Dlatego już od najmłodszych lat uczniowie uczą się tego języka na lekcjach oraz zajęciach pozalekcyjnych.
          Od września 2013 r. w Szkole Podstawowej w Łukowem realizowany jest projekt „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych w Gminie Zagórz ”realizowany przez Gminę Zagórz w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, obejmujący m.in. realizację zajęć rozwijających zainteresowania uczniów klasy II i III w zakresie języka angielskiego. 

Czytaj więcej: Sukcesy najmłodszych

Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej

111„Klękamy przy nieznanych mogiłach z tą świadomością, że zapłacili oni szczególną cenę naszej wolności. Dali - rzec można - definitywny kształt tej wolności, klękamy zwłaszcza przy mogiłach katyńskich.
Prawda Katynia jest stale obecna w naszej świadomości i nie może być wymazana z pamięci Europy.”
Jan Paweł II

Czytaj więcej: Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej