Szkolne wieści

Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny Eko – Planeta

Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego „Eko-Planeta” jest Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej „Pokolenie”   w Warszawie.
Konkurs przeprowadzany jest przy współpracy merytorycznej z Międzywydziałowym Studium Ochrony Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Czytaj więcej: Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny Eko – Planeta

I miejsce w II Matematycznej Czwartakiadzie

13 121 maja 2013 r. już po raz drugi został zorganizowany konkurs matematyczny adresowany do uczniów klas czwartych szkół podstawowych Gminy Zagórz. Organizatorem konkursu była Szkoła Podstawowa Nr 1         w Zagórzu  we współpracy z Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku.
Uczniowie indywidualnie rozwiązywali  zadania otwarte z pięciu dyscyplin: dyscyplina rachunków, dyscyplina miar (miary długości, wagi i czasu), dyscyplina geometrii, dyscyplina arytmetyki, dyscyplina łamigłówek .

Czytaj więcej: I miejsce w II Matematycznej Czwartakiadzie

Gminny Konkurs Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym o Puchar Dyrektora WORD w Krośnie.

1230 kwietnia 2013 roku o godzinie 9.00 w Gimnazjum nr 2 w Zagórzu odbył się gminny Konkurs Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym o Puchar Dyrektora WORD w Krośnie.
Konkurs obejmował test z zakresu wiedzy o ruchu drogowym oraz bezpiecznego zachowania się na drodze, konkurencje sprawnościowe, przejazd na rowerze przez miasteczko ruchu drogowego.

Czytaj więcej: Gminny Konkurs Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym o Puchar Dyrektora WORD w Krośnie.

Dzień Ziemi w Szkole Podstawowej w Łukowem

6 copyW dniu 26 kwietnia 2013 r. w Szkole Podstawowej w Łukowem odbyło się uroczyste podsumowanie realizowanego projektu ekologicznego „Z czystą energią chrońmy klimat”.
Wspólnie ze społecznością szkolną świętował również Janusz Bobik Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Lesko.
Wzorem lat ubiegłych szkoła prowadziła również w tym roku szkolnym zakrojoną na szeroką skalę działalność ekologiczną. Edukujemy młode pokolenie, gdyż w nich jest nadzieja na zmianę starych, nieekologicznych zachowań i powrót do życia                   w większej harmonii z naturą. Uczniowie brali udział w zajęciach warsztatowych na temat postępowania z odpadami, zapobiegania ich powstawania i segregacji .

Czytaj więcej: Dzień Ziemi w Szkole Podstawowej w Łukowem

Gość specjalny w SP Nr 1 w Zagórzu

20130607137W ramach spotkań z ciekawymi ludźmi 7 czerwca w SP Nr 1 w Zagórzu odbyło się  spotkanie z  Emilią Kawecką, zagórską malarką i poetką. W spotkaniu uczestniczyły dzieci z oddziałów zerowych oraz uczniowie klas I – III.
Po uroczystym powitaniu gościa przez w-ce dyrektor  Bogumiłę Kawałkiewicz, uczennice  z  trzeciej klasy zaprezentowały wybrane wiersze  artystki  ze zbiorku  pt. „ Miłość i tylko miłość”.

Czytaj więcej: Gość specjalny w SP Nr 1 w Zagórzu

„Kwiaty dla mamy”

tn Dzień Matki 02228 maja 2013r. w sali MGOKiS w Zagórzu uczniowie klas 0-3 Szkoły Podstawowej Nr 1 w Zagórzu pod kierunkiem wychowawców: M. Hydzik, K. Żytki, A. Macko, J. Strzeleckiej i  R. Kuzio, wystąpili z montażem słowno-muzycznym pt. „Kwiaty dla mamy”.
Młodzi artyści zaprezentowali swe umiejętności aktorskie w przedstawieniu pt.,, Czerwony Kapturek” a także zdolności recytatorskie, taneczne i wokalne, przekazując w ten sposób z głębi serca płynące podziękowania za troskę, miłość i ciepło, które codziennie otrzymują od swych mam.

Czytaj więcej: „Kwiaty dla mamy”

„W hołdzie Janowi Pawłowi II”

DSC 0020Dnia 17 maja 2013 r. społeczność  Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Św. Kazimierza w Zagórzu uroczyście obchodziła rocznicę urodzin papieża Jana Pawła II. Chcieliśmy uczcić jego pamięć i przypomnieć, że Karol Wojtyła nie tylko był wielkim Papieżem, ale też najlepszym wychowawcą i przyjacielem młodzieży. Jan Paweł II służy nam za wzór i wciąż pozostaje niedościgłym ideałem.
          Uroczystość rozpoczęliśmy Mszą św. w kościele pw. św. Józefa Rzemieślnika w Nowym Zagórzu, na którą udaliśmy się z pocztem sztandarowym i zaproszonymi gośćmi.

Czytaj więcej: „W hołdzie Janowi Pawłowi II”