"Cyfrowe oko”- Innowacyjne spojrzenie na kulturę pogranicza.

 

06 marca 2020 roku Gmina Zagórz podpisała Umowę o dofinansowanie mikroprojektu, w ramach którego zakupione zostaną stanowiska interaktywne oparte na technologii generowanych w czasie rzeczywistym wizualizacji architektonicznych z zastosowaniem rzeczywistości rozszerzonej(AR) oraz wirtualnej (VR), które w swej innowacyjnej formie przedstawiać będą ważne momenty historii na polsko – słowackim pograniczu.

Główny cel: Rozpowszechnianie wiedzy na temat lokalnego dziedzictwa kulturowego przy wykorzystaniu nowoczesnej technologii.

Partner wiodący: Gmina Zagórz

Partner projektu: Mesto Medzilaborce.

Projekt realizowany ze środków: Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej  Interreg V-A Polska Słowacja 2014-2020

Wartość projektu: 50 946,60 €

Dofinansowanie EFRR: 43 304,61 €

Współfinansowane ze środków budżetu państwa: 2 547,33 €

Termin realizacji od 2020-05 do 2021-12

Konkurs pn. „Zabytki pogranicza polsko-słowackiego”