> Informacja o wyborze Partnera projektu

Informacja o wyborze Partnera projektu

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz. 40) oraz art. 39 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz.U. z 2022 r., poz. 1079) informuję, co następuje.

W wyniku przeprowadzonego otwartego naboru partnera do projektu planowanego do dofinansowania w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, Priorytet FEPK.02 Energia i środowisko, Działanie FEPK.02.05 Adaptacja do zmian klimatu, Typ projektu: Rozwijanie systemów ratownictwa (zakup sprzętu oraz pojazdów do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii chemiczno-ekologicznych) wyłącznie dla potrzeb OSP,

Burmistrz Miasta i Gminy Zagórz informuje,

że w ramach przeprowadzonego naboru na Partnera Projektu wybrano:

Ochotniczą Straż Pożarną w Zagórzu

ul. Targowa 5

38-540 Zagórz

Informacja o wyborze Partnera

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

×