> Edukacja

Edukacja

Zespół Obsługi Szkół w Zagórzu jest jednostką organizacyjną Gminy Zagórz. Działa napodstawie obowiązujących przepisów prawa, statutu zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXV/178/2016 Rady Miejskiej w Zagórzu z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, organizacyjnej i finansowo–księgowej gminnych jednostek organizacyjnych. Zespół Obsługi Szkół w Zagórzu prowadzi obsługę przedszkoli, szkół podstawowych w zakresie ekonomiczno-organizacyjnym i inwestycyjnoremontowym w Gminie Zagórz, zatrudnia 6 pracowników. 
Struktura organizacyjna jednostki:
 dyrektor
 główny księgowy
 inspektor ds. płac
 inspektor ds. księgowości i ubezpieczeń społecznych
 inspektor ds. oświaty i kadr
 pomoc administracyjna
 kierowca autobusu


Informacje ogólne o sieci szkół prowadzonych przez Gminę Zagórz.
Wykaz szkół prowadzonych przez Gminę Zagórz 

1. Szkoła Podstawowa w Czaszynie
2. Szkoła Podstawowa im. gen. Tadeusza Rozwadowskiego w Łukowem
3. Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Porażu
4. Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Tarnawie Dolnej
5. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Św. Kazimierza w Zagórzu
6. Szkoła Podstawowa im. Władysława Beliny - Prażmowskiego w Zahutyniu
7. Zespól Szkolno-Przedszkolny w Zagórzu Wykaz szkół niepublicznych funkcjonujących w Gminie Zagórz.

1.Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Mokrem z odziałem przedszkolnym i Punktem Przedszkolnym „Malatko”Wykaz przedszkoli niepublicznych. 


1. Przedszkole im. E. Bojanowskiego Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Marii Panny Niepokalanego Poczęcia w Zagórzu
Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Marii Panny Niepokalanego Poczęcia w Zagórzu
2.  Przedszkole Niepubliczne im. Księdza Prałata Jakieły w Tarnawie Dolnej Stowarzyszenie „Nasza Przyszłość Tarnawa”

W szkołach naszej gminy prowadzone są działania ukierunkowane na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na każdym etapie edukacyjnym. Dla uczniów tych, w zależności od wskazań zawartych w orzeczeniach o niepełnosprawności, bądź w opiniach poradni psychologiczno – pedagogicznej, organizowane są różnorodne zajęcia specjalistyczne realizowane przez odpowiednio przygotowanych nauczycieli. Od dnia 1 września 2019 r. w Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa w Tarnawie Dolnej utworzono klasy integracyjne. Utworzenie takich klas daje możliwość wspólnego kształcenia dzieci, które posiadają orzeczenia o niepełnosprawności z dziećmi nieposiadającymi tych decyzji, a podstawowym założeniem jest stworzenie każdemu dziecku optymalnych warunków rozwoju zarówno w sferze procesów poznawczych i intelektualnych jak również w sferze emocjonalno- społecznej.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

×