> Jednostki organizacyjne

Jednostki organizacyjne


Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagórzu

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS, jeżeli jesteś mieszkańcem Miasta i Gminy Zagórz oraz:
znajdujesz się w trudnej sytuacji życiowej, której nie jesteś w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości, jeśli jesteś świadkiem przemocy wobec dzieci, współmałżonków, osób starszych lub innych osób, bądź doświadczasz przemocy, chcesz otrzymać zasiłek rodzinny na dzieci, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, nie otrzymujesz zasadzonych przez sąd alimentów na dzieci, chcesz złożyć wniosek o stypendium szkolne lub zasiłek szkolny, wychowujesz trójkę lub więcej dzieci i chcesz skorzystać z ulg i zniżek dostępnych w ramach ogólnopolskiego programu dla rodzin wielodzietnych.

Strona główna - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagórzu (naszops.pl)


Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Zagórzu

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Zagórzu jest samorządową instytucją kultury, która działa na terenie miasta i gminy. Naszym podstawowym celem jest inicjowanie, programowanie i organizowanie działalności kulturalnej i artystycznej, realizacja zadań w dziedzinie wychowania, edukacji i upowszechniania kultury, a  także w zakresie sportu i rekreacji. Działalność MGOKiS ma charakter wielokierunkowy i prowadzona jest zgodnie z potrzebami mieszkańców. Zgodnie ze statutem, naszym podstawowym celem jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne mieszkańców oraz upowszechnianie i promocja lokalnych inicjatyw kulturalnych i sportowych.

Aktualności :: Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Zagórzu (zagorz.pl)


Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Zagórzu

Biblioteka opracowuje i udostępnia księgozbiór oraz rozwija bogatą i różnorodną działalność promującą książkę i czytelnictwo, staje się miejscem edukacji i rozwoju zainteresowań. Placówka nasza najwięcej propozycji kieruje do najmłodszych. Dla nich organizowane są konkursy plastyczne, literackie, spotkania z pisarzami, a lekcje i wycieczki biblioteczne stały się stałą formą pracy z dziećmi. Rokrocznie organizowany konkurs na najlepszego czytelnika dziecięcego oraz zajęcia w czasie ferii i wakacji cieszą się ogromnym powodzeniem

Aktualności :: Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Zagórzu (zagorz.pl)


Samodzielny Publiczny Zespół Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zagórzu


Przychodnia Zdrowia w Zagórzu
ul. Piłsudskiego 4 , 38-540 Zagórz

Telefon: 13 462 20 20
Dyrektor SPZPOZ – Ewa Baranowska
Główny Księgowy – Wioletta Pecka


Zespół Obsługi Szkół

Zespół Obsługi Szkół jest jednostką organizacyjną Gminy Zagórz .Prowadzi obsługę przedszkoli, szkół podstawowych w zakresie ekonomiczno - organizacyjnym i inwestycyjno - remontowym. Siedzibą Zespołu jest budynek Urzędu Miasta.

ul. 3 Maja 2, 38-540 Zagórz
Telefon (013) 46 22 062

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

×