> Referaty i stanowiska pracy

Referaty i stanowiska pracy


Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich (OSO)

Stanowisko Imię i nazwisko Numer pokoju Numer telefonu  Adres e-mail
ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych Joanna Bryndza 32 (13) 46-22-062 wew. 34 jbryndza@zagorz.pl
ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych Izabela Gocek 32 (13) 46-22-062 wew. 34 igocek@zagorz.pl
ds. zarządzania kryzysowego, spraw obronnych  i obrony cywilnej Andrzej Siwiec 29 (13) 46-22-062 wew. 56 zk@zagorz.pl
ds. obsługi Rady Miejskiej Aleksandra Czerwińska 29 (13) 46-22-062 wew. 56 biurorady@zagorz.pl
ds.obsługi technicznej i teleinformatycznej urzędu Piotr Bezyk 26A (13) 46-22-062 wew. 76 obsluga@zagorz.pl
 sekretariat Aleksandra Czerwińska 21 (13) 46-22-062 wew. 30 sekretariat@zagorz.pl
ds. obsługi mieszkańców Barbara Chybiło 6 (13) 46-22-062 wew. 50 urzad@zagorz.pl
ds. działalność gospodarcza, zezwolenia alkoholowe  Paweł Garko 26A (13) 46-22-062 wew. 76 pgarko@zagorz.pl

Referat Księgowości Budżetowej i Podatków (KBP) 

Stanowisko Imie i nazwisko Numer pokoju Numer telefonu Adres e-mail
Kierownik Referatu Elżbieta Bochnak 15 (13) 46-22-062 wew. 42 ebochnak@zagorz.pl
ds. księgowości budżetowej i pozabudżetowej (dochody, wydatki) Monika Mielnik 15 (13) 46-22-062 wew. 42 mmielnik@zagorz.pl
ds. wymiaru podatku od osób fizycznych Dagmara Marcinik 10 (13) 46-22-062 wew. 41 dmarcinik@zagorz.pl
ds. księgowania podatków od osób fizycznych Piotr Puzio 11 (13) 46-22-062 wew. 40 ppuzio@zagorz.pl
ds. wynagrodzeń i podatku VAT Edyta Bieleń 9 (13) 46-22-062 wew. 51 ebielen@zagorz.pl
ds.  księgowości budżetowej i pozabudżetowej Barbara Śnieżek-Chmura 9 (13) 46-22-062 wew. 51 bchmura@zagorz.pl
ds. podatku VAT Aneta Krajnik 12 (13) 46-22-062 wew. 39 akrajnik@zagorz.pl
ds. księgowania podatków od osób fizycznych Wioletta Skowrońska 12 (13) 46-22-062 wew. 39 wskowronska@zagorz.pl

REFERAT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI, PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO, OCHRONY ŚRODOWISKA I LEŚNICTWA (GPŚ)

Stanowisko Imię i nazwisko Numer Pokoju Numer telefonu Adres e-mail
Kierownik Referatu Ireneusz Kaczmarski 40 (13) 46-22-062 wew.75 ikaczmarski@zagorz.pl
ds. gospodarki przestrzennej i aktualizacji danych GIS Marzena Kozubek 36 (13) 46-22-062 wew.67 mkozubek@zagorz.pl
ds.gospodarki przestrzennej i aktualizacji danych GIS Joanna Fara 36 (13) 46-22-062 wew.67 jfara@zagorz.pl
ds. leśnictwa Krystian Kurek 36 (13) 46-22-062 wew.67 kkurek@zagorz.pl

Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej (RGK) 

Stanowisko Imię i nazwisko Numer pokoju Numer telefonu Adres e-mail
Kierownik Referatu Zbigniew Tarnawa 23 (13) 46-22-062 wew. 65 gk1@zagorz.pl
 ds. inwestycji Mariusz Kiełtyka 31 (13) 46-22-062 wew. 57 mkieltyka@zagorz.pl
ds. gospodarki komunalnej Stanisław Ball 31 (13) 46-22-062 wew. 69 sball@zagorz.pl
ds. przygotowania inwestycji Agnieszka Piotrowska 38 (13) 46-22-062 wew. 45 apiotrowska@zagorz.pl
ds. gospodarki odpadami, utrzymania czystości  Joanna Wojdyła 33 (13) 46-22-062 wew. 53 jwojdyla@zagorz.pl
ds. gospodarki odpadami, utrzymania czystości  Mariusz Zagórski 33 (13) 46-22-062 wew. 53 mzagorski@zagorz.pl
ds. gospodarki komunalnej  Sebastian Duszczyński 23 (13) 46-22-062 wew. 65 sduszczynski@zagorz.pl
ds. gospodarki komunalnej Paweł Tymczyszyn 31 (13) 46-22-062 wew. 70 ptymczyszyn@zagorz.pl

Referat Pozyskiwania Funduszy i Zamówień Publicznych (PZP) 

Stanowisko Imię i nazwisko Numer pokoju Numer telefonu Adres e-mail
Kierownik Referatu Rafał Baryła 41 (13) 46-22-062 wew. 60 rbaryla@zagorz.pl
ds. zamówień publicznych Beata Pałys 39 (13) 46-22-062 wew. 68 bpalys@zagorz.pl
ds. obsługi klienta oraz pozyskiwania funduszy Sylwia Duell 35 (13) 46-22-062 wew. 52 sduell@zagorz.pl
ds. pozyskiwania funduszy Anna Milczanowska-Kiełtyka 35 (13) 46-22-062 wew. 52 amilczanowska@zagorz.pl
ds. wdrażania projektów ze środków pozabudżetowych Sylwia Kraus 35 (13) 46-22-062 wew. 52 skraus@zagorz.pl
ds. pozyskiwania funduszy Anita Ścieranka  35 (13) 46-22-062 wew. 52 ascieranka@zagorz.pl

Referat Promocji i Małych Projektów (PMP) 

Stanowisko Imię i nazwisko Numer Pokoju Numer telefonu Adres e-mail
ds. promocji Jerzy Zuba 7 (13) 46-22-062 wew. 44  jzuba@zagorz.pl
ds. promocji Anna Hydzik 7 (13) 46-22-062 wew. 44  ahydzik@zagorz.pl

Stanowiska samodzielne 

SAMODZIELNE STANOWISKO OBSŁUGI PRAWNEJ

Radca Prawny - Alicja Filip

Nr. pokoju - 14

Nr. telefonu -(13) 46-22-062 wew.38

e-mail: afilip@zagorz.pl


PEŁNOMOCNIK BURMISTRZA DS. PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Nina Bober
tel. (13) 46-22-062

tel. kom 792-739-240

Dni przyjęć:

Poniedziałek godz. 15-18

Czwartek godz 15-18

Miting AA

Wtorek godz. 16

1.Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

2. Gminny Program Profilaktyki Rozwiązywania problemów Alkoholowych

3. Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków Gminnych Programów Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii

4. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

×