> Inwestycyjny "trójpak" rozpakowany!

Inwestycyjny "trójpak" rozpakowany!

W dniu 29 września br. w Porażu (Stadion sortowy LKS "Juventus"), Zagórzu (Stadion sportowy MKS "Osława") oraz Zahutyniu (Wiejski Dom Kultury) odbyły się uroczystości związane z zakończeniem inwestycji dofinansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu INFRASTRUKTURA KULTURY 2022.

W ramach pierwszej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Gmina Zagórz otrzymała dofinansowanie na wykonanie zadania pn. "POPRAWA STANU INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W GMINIE ZAGÓRZ" o następujących zakresach:

„Budowa, przebudowa, remont infrastruktury sportowej wraz z zakupem podstawowego wyposażenia przy Szkole Podstawowej w Zagórzu”,

 • przebudowa pomieszczeń siedziby klubu sportowego, w tym przebudowa instalacji;
 • budowa zadaszonej trybuny sportowej;
 • budowa oświetlenia boiska sportowego;
 • remont płyty boiska sportowego wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu działki, poprzez ściągnięcie warstwy ziemi, ułożenie siatki na krety na głębokości min. 30 cm pod murawą, nawiezienie warstwy ziemi urodzajnej – ok. 5 cm na całości boiska, sianie trawy sportowej.

„Rozbiórka budynku oraz budowa parterowego obiektu socjalno-szatniowego, zlokalizowanego bezpośrednio obok istniejącego boiska sportowego w m. Poraż wraz z zakupem podstawowego wyposażenia i montażem instalacji fotowoltaicznej o mocy ok. 4,9 kW, z wykorzystaniem na potrzeby budynku”

 • rozbiórka istniejącego budynku;
 • budowa budynku socjalno-szatniowego, w tym budowa instalacji;
 • utwardzenie terenu przy budynku;
 • remont płyty boiska o powierzchni 0,54 ha wraz z remontem drenażu ułożonego na głębokości max. 80 cm, o łącznej dł. rur max. 1250 m, poprzez ściągnięcie warstwy ziemi, wymianę rur drenażowych o średnicy 100 mm, ułożenie siatki na krety na głębokości min. 30 cm pod murawą, nawiezienie wyrównującej warstwy ziemi urodzajnej – ok. 5 cm na całości boiska, sianie trawy sportowej.
 • wymiana na nowe piłko chwytów o wymiarze wys. 6 m x szer. 25 m – 2 szt. oraz bramek piłkarskich – 2 szt
 • dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy ok. 4,9 Kw
 • dostawa wyposażenia

Wartość ogółem zadania (w Porażu i Zagórzu): 3 394 800,00 zł

Dofinansowanie: 2 769 140,53 zł

Czas realizacji: marzec 2022 r.  – wrzesień 2023 r.

Rozbudowa Wiejskiego Domu Kultury w Zahutyniu trwały od października 2019 r. do września 2023 r. Cała inwestycja realizowana była w trzech etapach. Etap pierwszy (wykonanie fundamentów remizy) opiewający na kwotę 134 tys. zł wykonano ze środków własnych Gminy Zagórz. W II etapie o wartości ok. 343 000 zł uzyskano wsparcie finansowe od Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej (środki w kwocie 100 tys. zł przekazane OSP Zahutyń) oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Programu INFRASTRUKTURA KULTURY 2022 (140 tys. zł.) Realizując zadanie „Rozbudowa i doposażenie Wiejskiego Domu Kultury wykonano następujące działania:

 • rozbudowa obiektu do stanu surowego zamkniętego, w tym wykonanie ścian poddasza, pokrycia dachu, klatki schodowej, schodów zewnętrznych, montaż stolarki drzwiowej i okiennej, wykonanie elewacji na ścianie szczytowej,
 • zakup wyposażenia budynku: notebook z oprogramowaniem, urządzenie wielofunkcyjne, projektor z ekranem, elementy nagłośnie.

Finalny - III etap  inwestycji pn. „Modernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Zahutyniu” uzyskał dofinansowanie w ramach drugiej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Gmina Zagórz. W ramach zadania opiewającego na kwotę blisko 1 170 000 zł (przy rządowym wsparciu w wysokości 972 tys. zł) zrealizowano:

 • wykonanie robót wykończeniowych w nowopowstałej części budynku, w tym m.in. wykonanie elewacji, tynkowanie i malowanie ścian, wykonanie okładzin posadzkowych, wykonanie wszystkich niezbędnych instalacji, biały montaż, wykonanie robót porządkowych,
 • roboty modernizacyjne sali głównej Wiejskiego Domu Kultury, w tym m. in. modernizację wewnętrznej instalacji elektrycznej wraz z wymianą opraw oświetleniowych, modernizację ścian i sufitu, wymianę okładzin y posadzkowej, wymianę parapetów, wymianę grzejników, wymianę stolarki drzwiowej, wykonanie klimatyzacji wraz z instalacją,
 • modernizację ciągu wentylacyjnego wraz z wymianą okapu kuchennego,
 • prace wykończeniowe związane z pomieszczeniem należącym do Ochotniczej Straży Pożarnej  w Zahutyniu (garaż-remiza).

Na zagospodarowanie terenu wokół Wiejskiego Domu Kultury w Zahutyniu ze środków własnych zagórskiego samorządu wyasygnowano kwotę w wysokości blisko 100 tys. zł

Wartość całego zakresu robót zamknęła się kwotą ponad 1 761 000 zł z czego aż ponad 1,2 mln zł stanowiły środki zewnętrzne. Wysokiej skuteczności w ich pozyskiwaniu odnoście wszystkich uroczyście otwieranych inwestycji gratulowali zagórskim samorządowcom na czele z Ernestem Nowakiem – Burmistrzem Miasta i Gminy Zagórz oraz Czesławem Łucem – Przewodniczącym Rady Miejskiej w Zagórzu zaproszeni goście wśród, których znaleźli się m.in.: Piotr Uruski – Poseł na Sejm RP, Piotr Pilch – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, Grzegorz Nieradka – Dyrektor Gabinetu Politycznego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Jerzy Borcz – Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego oraz Stanisław Chęć – Starosta Sanocki.

 


Serwis wykorzystuje pliki cookies. Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

×