> Uwaga! Zła jakość powietrza w dniu 10 stycznia. Unikaj aktywności na zewnątrz

Uwaga! Zła jakość powietrza w dniu 10 stycznia. Unikaj aktywności na zewnątrz

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

POZIOM 3

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu alarmowego i poziomu informowania oraz o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego i informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

 

 

INFORMACJE O PRZEKROCZENIU POZIOMU ALARMOWEGO  I POZIOMU INFORMOWANIA

Zagrożenie

Wystąpienie przekroczenia poziomu alarmowego (150 µg/m3) oraz poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Data wystąpienia

9.01.2024 r. (godz.00.00-24.00)

Stężenia dobowe  pyłu PM10 na stacjach

Przekroczenie poziomu alarmowego wystąpiło na stacji:

w Dębicy przy ul. Grottgera – 177mg/m3

w Mielcu przy ul. Biernackiego – 170mg/m3

 

Przekroczenie poziomu informowania wystąpiło na stacji:

w Boguchwale przy ul. Angermana – 114 mg/m3

w Jarosławiu przy ul. Pruchnickiej – 144 mg/m3

w Rzeszowie przy ul. Rejtana – 111 mg/m3

w Rzeszowie przy ul. Słocińskiej – 104 mg/m3

w Rzeszowie przy ul. Starzyńskiego – 139 mg/m3

Obszar przekroczenia

Obszar przekroczeń poziomu alarmowego obejmował: powiat dębicki, powiat mielecki

Obszar przekroczeń poziomu informowania obejmował: miasto Rzeszów, powiat rzeszowski, powiat jarosławski

Ludność narażona

Liczba mieszkańców obszaru, na którym wystąpiło przekroczenie poziomu alarmowego: 266,2 tys.

Liczba mieszkańców obszaru, na którym wystąpiło przekroczenie poziomu informowania: 488,5 tys.

Przyczyny

Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego.

INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMU ALARMOWEGO

Zagrożenie

Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego (150 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Data wystąpienia

10.01.2024 r. godz. 8.00

Przewidywany czas trwania ryzyka

Od godz. 8.00 dnia 10.01.2024 r. do godz. 24.00 dnia  10.01.2024 r.

Przyczyny

Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego

Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10

Prognozowane na dzień 10.01.2024 r. przekroczenie poziomu alarmowego dla pyłu PM10 obejmuje: powiat miasto Rzeszów, powiat rzeszowski, powiat dębicki, powiat jasielski, powiat miasto Krosno, powiat krośnieński, powiat jarosławski, powiat sanocki, powiat mielecki, powiat miasto Tarnobrzeg

Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10

Ludność zamieszkująca obszar, na którym w dniu 10.01.2024 r. istnieje ryzyko przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10: 1152,2 tys.

INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMU INFORMOWANIA

Zagrożenie

Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Data wystąpienia

10.01.2024 r. godz. 8.00

Przewidywany czas trwania ryzyka

Od godz. 8.00 dnia 10.01.2024 r. do godz. 24.00 dnia  10.01.2024 r.

Przyczyny

Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego

Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10

Prognozowane na dzień 10.01.2024 r. przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje: powiat niżański, powiat stalowowolski, powiat leski, miasto Przemyśl, powiat przemyski.

Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10

Ludność zamieszkująca obszar, na którym w dniu 10.01.2024 r. istnieje ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10: 320,5 tys.

INFORMACJE O ZAGROŻENIU

Wrażliwe grupy ludności

  • osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób sercowo-naczyniowych (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa),
  • osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc),
  • osoby starsze, kobiety w ciąży oraz dzieci,
  • osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy.

Możliwe negatywne skutki dla zdrowia

Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie.

Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej, nasilenie się objawów ataków astmy.

Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu zwiększa się ryzyko infekcji dróg oddechowych.

Zalecane środki ostrożności

Ogół ludności:

- rozważ ograniczenie intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz jeśli odczuwasz pieczenie w oczach, kaszel lub ból gardła,

-  ogranicz wietrzenie pomieszczeń,

-  unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. palenia w kominku.

 

Wrażliwe grupy ludności:

-  ogranicz intensywny wysiłek fizyczny na zewnątrz,

-  nie zapominaj o normalnie przyjmowanych lekach,

- osoby z astmą mogą częściej odczuwać objawy (duszność, kaszel, świsty) i potrzebować swoich leków częściej niż normalnie,

-  ogranicz wietrzenie pomieszczeń,

-  unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. palenia w kominku.

W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem.

 

Zaleca się również:

-  zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi,

-  prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń w tym pyłu zawieszonego,

 - bieżące śledzenie informacji o zanieczyszczeniu powietrza

(http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current).

DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO OGRANICZENIA PRZEKROCZEŃ

Zakres działań krótkoterminowych

Działania określone w Programie Ochrony Powietrza wraz z Planem działań krótkoterminowych strefy podkarpackiej:

- stosowanie się do ustawowego zakazu spalania odpadów w instalacjach do tego nieprzystosowanych;

- zakaz palenia w kominkach jeżeli nie jest to jedyne źródło ciepła - stosowanie się do zakazu używania kotłów węglowych/na drewno jeżeli pozwolenie na użytkowanie lub miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego wskazują inny sposób ogrzewania pomieszczeń

- jeżeli jest to możliwe, nie należy stosować paliwa stałego (węgla, drewna) do ogrzewania lub stosować węgiel lepszej jakości;

- należy bezwzględnie przestrzegać zakazu stosowania paliw określonych w §6 uchwały nr LII/869/18 Sejmiku Województwa Podkarpackiego (uchwała antysmogowa);

- realizacja przez wskazane służby działań określonych w Planach działań krótkoterminowych: https://bip.podkarpackie.pl/index. php/informacja-osrodowisku/ochrona-powietrza/.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Data wydania

10.01.2024 r. godz. 8.00

Podstawa prawna

 

  • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r., poz. 2556 z późn. zm.).
  • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2021 r., poz. 845).

Źródła danych

  • Państwowy Monitoring Środowiska – dane z systemu monitoringu jakości powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska
  • Prognoza zanieczyszczenia powietrza Instytutu Ochrony Środowiska - Państwowego Instytutu Badawczego (IOŚ-PIB)

Opracowanie

Departament Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska - RWMŚ w Rzeszowie

Publikacja

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/9/overruns/0

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/warnings

 

Wzór powiadomienia do systemu RSO

 Tytuł

Uwaga! SMOG

Skrót

W dniu 10 stycznia na części woj. podkarpackiego istnieje ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10 (150 µg/m3).

Treść całego powiadomienia

Prognozowane na dzień 10.01.2024 r. przekroczenie poziomu alarmowego dla pyłu PM10 obejmuje: powiat miasto Rzeszów, powiat rzeszowski, powiat dębicki, powiat jasielski, powiat miasto Krosno, powiat krośnieński, powiat jarosławski, powiat sanocki, powiat mielecki, powiat miasto Tarnobrzeg.

Zrezygnuj ze spacerów. Jeśli możesz, zostań w domu. Ogranicz wietrzenie pomieszczeń.

 

 

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

×