> „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością” – edycja 2024

„Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością” – edycja 2024

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagórzu przystąpił do realizacji Programu – „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.
Na ten cel, Wojewoda Podkarpacki przekaże Gminie Zagórz/Miejsko - Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Zagórzu środki na realizację niniejszego zadania w wysokości 449391,60 zł.

 

Uczestnik Programu za usługi asystencji osobistej nie ponosi odpłatności.

Nadrzędnym celem usług powinno być dążenie do poprawy funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w jej środowisku zamieszkania czego efektem będzie poprawa jakości życia. Zakres asystencji osobistej będzie ściśle dostosowany do danej osoby z niepełnosprawnością, a sama usługa przez nią kierowana.
Aby dokonać zgłoszenia, należy wypełnić i podpisać następujące dokumenty:
• Kartę zgłoszenia do Programu – Karta zgłoszenia
• klauzulę informacyjną – zał.15,
Do karty należy dołączyć kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności. (dotyczy również osób korzystających w poprzednich edycjach Programu)
W przypadku opiekuna prawnego należy dołączyć kopie postanowienia sądu. (dotyczy również osób korzystających w poprzednich edycjach Programu)

Wypełnione i podpisane dokumenty należy złożyć Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zagórzu przy ul. Targowa 5, w godzinach pracy Ośrodka, tj. w poniedziałek od godz. 8.00 do 16.00, wtorek, środę, czwartek i piątek w godz. 7.30 - 15.30.
Dokumenty wysłane w formie elektronicznej nie będą przyjmowane.

Zadanie dofinansowano ze środków państwowego funduszu celowego pn. Fundusz Solidarnościowy.

Program do pobrania: Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

×