> Podarte i zniszczone banery wyborcze

Podarte i zniszczone banery wyborcze

Funkcjonariusze Posterunku Policji w Zagórzu prowadzą czynności w sprawie zniszczenia banerów wyborczych kandydatów na stanowisko Burmistrza Miasta i Gminy Zagórz. Zdarzenia miały miejsce w nocy 26/27 marca br. pomiędzy godz. 0.00-2.00 w m. Poraż , Czaszyn  Tarnawa Dolna oraz w okresie wcześniejszym w m. Tarnawa Górna.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą  o kontakt świadków i osoby posiadające informacje w sprawie lub posiadające monitoring posesyjny który mógł zarejestrować zdarzenia lub pojazd sprawcy.

     Wszystkie osoby , które maja informacje mogące przyczynić się do ustalenia sprawcy proszone są o kontakt pod nr 478296521. Informacje można także przesłać drogą email na adres rafal.adamski@rz.policja.gov.pl.

     F-sze zapewniają anonimowość osobom informującym.

Pamiętajmy: Bezpieczeństwo jest dobrem wspólnym i każdy ma wpływ na jego poziom w swoim otoczeniu.  

         Informujemy iż czyny o  wskazanym  wyżej charakterze są zabronione   i stanowią wykroczenie z art. 67§1 kodeksu wykroczeń, kto uszkadza lub usuwa ogłoszenie wystawione publicznie przez instytucję państwową, samorządową albo organizację społeczną (np. partię polityczną) podlega karze aresztu albo grzywnie do 5000 zł. Jeśli straty poniesione przez uszkodzenie baneru wyborczego przekraczają 800 zł, sprawca może odpowiedzieć za przestępstwo z art. 288 §1 kk (zniszczenie mienia) i może zostać skazany na karę pozbawienia wolności w wymiarze od 3 miesięcy do 5 lat, a w wypadku tzw. mniejszej wagi podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

×