> Inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Zagórzu

Inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Zagórzu

W dniu 6 maja br. w sali obrad Urzędu Miasta i Gminy Zagórz odbyła się inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Zagorzu w nowej,  IX kadencji samorządu lokalnego.

Na początku sesji, którą otworzyła Radna Senior – Elżbieta Czapor radni nowej kadencji oraz burmistrz elekt Ernest Nowak otrzymali z rąk przewodniczącej Miejskie Komisji Wyborczej w Zagórzu Joanny Drozd stosowne zaświadczenia potwierdzające uzyskanie samorządowych mandatów. W następnej kolejności radni Rady Miejskiej w Zagórzu złożyli uroczyste ślubowanie. W wyniku pierwszego głosowania, które przeprowadziła komisja skrutacyjna w składzie: Kamil Batruch (Przewodniczący Komisji), Elżbieta Łukaszyk oraz Marek Chudio (Członkowie Komisji) funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zagórzu objął Krzysztof Bryndza. Do prezydium Rady wybrano również wiceprzewodniczących w osobach: Elżbiety Czapor oraz Daniela Dołżyckiego.

W dalszej części obrad wyłoniono składy i przewodniczących komisji merytorycznych Rady miejskiej w Zagórzu, które ukonstytuowały się następująco:

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Finansów: Grzegorz Chomniakiewicz  (Przewodniczący Komisji), Marek Kabala ,  Bogdan Antolak, Krzysztof Wasylik, Krzysztof Giba, Daniel Dołżycki, Kamil Batruch oraz  Krzysztof Bryndza.
Komisja Społeczno – Socjalna:  Tomasz Pyrć (Przewodniczący Komisji), Marek Chudio, Grzegorz Kruczek, Andrzej Jędrzejek, Adam Malec, Elżbieta Łukaszyk oraz Elżbieta Czapor.
Komisja Rewizyjna: Krzysztof Wasylik (Przewodniczący Komisji), Kamil Batruch - Członek Komisji, Grzegorz Kruczek, Krzysztof Giba oraz Tomasz Pyrć.
Komisja skarg, wniosków i petycji: Bogdan Antolak (Przewodniczący Komisji), Marek Kabala - Członek Komisji,  Andrzej Jędrzejek - Członek Komisji, Elżbieta Łukaszyk - Członek Komisji.
Finalnym akcentem historycznej i podniosłej sesji stało się złożenie uroczystego ślubowania przez Burmistrza Zagórza


Serwis wykorzystuje pliki cookies. Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

×