> INFORMACJA DLA BENEFICJENTÓW PROJEKTU pn: „ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII DLA MIESZKAŃCÓW GMINY ZAGÓRZ I GMINY DYDNIA” POSIADAJĄCYCH ZAMONTOWANE KOLEKTORY SŁONECZNE.

INFORMACJA DLA BENEFICJENTÓW PROJEKTU pn: „ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII DLA MIESZKAŃCÓW GMINY ZAGÓRZ I GMINY DYDNIA” POSIADAJĄCYCH ZAMONTOWANE KOLEKTORY SŁONECZNE.

Projekt pn.: „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Zagórz i Gminy Dydnia” współfinansowany
ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

INFORMACJA DLA BENEFICJENTÓW PROJEKTU  pn: „ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII DLA MIESZKAŃCÓW GMINY ZAGÓRZ I GMINY DYDNIA” POSIADAJĄCYCH ZAMONTOWANE KOLEKTORY SŁONECZNE.

Zgodnie z zapisami umowy z firmą FlexiPower Group sp. z o.o. sp. k., w dniu 03.07.2024 r. kończy się gwarancja na zamontowane KOLEKTORY SŁONECZNE w ramach projektu pn: „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Zagórz i Gminy Dydnia”.

Przypominamy, że zgodnie z § 8 ust.7 umowy użyczenia której przedmiotem jest ustalenie wzajemnych zobowiązań prawnych, organizacyjnych i finansowych oraz  użyczenie nieruchomości i określenie warunków użyczenia nieruchomości dla potrzeb realizacji projektu pt. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Zagórz i Gminy Dydnia”, koszty naprawy i usuwania uszkodzeń po okresie gwarancji w całości ponosi Użyczający (mieszkaniec).

Niemniej, w przypadku podejrzeń dotyczących nieprawidłowego działania instalacji lub podejrzeń dotyczących wystąpienia lub uwidocznienia wad instalacji,  usterki w dalszym ciągu prosimy kierować do Urzędu Gminy w Zagórzu.

Gmina posiada ubezpieczenie na zamontowane instalacje. Dlatego też, wszystkie występujące  od tej chwili usterki będą weryfikowane pod kątem obowiązującej umowy ubezpieczenia, której zakres jest następujący:

  • Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

 

  • Warunki szczególnie obligatoryjne: zniszczenie lub uszkodzenie wymiennych elementów elektronicznych ubezpieczanego mienia, o ile zniszczenie lub uszkodzenie jest wynikiem oddziaływania czynnika zewnętrznego, za którego skutki Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność, lub gdy czynnik zewnętrzny spowodował zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia jako całości.

 

  • Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również straty następcze w pozostałych elementach wymiennych (wymienny element elektroniczny to taki, którego naprawa polega na wymianie w całości).

 

Przykłady zakresu ubezpieczenia: m.in. grad, napór śniegu, pożar, błąd eksploatacyjny, zwarcie, działanie wody, czy szkody wyrządzone przez zwierzęta. 

 

Oznacza to, że likwidacja szkody (koszty serwisu zostaną sfinansowane z ubezpieczenia) nastąpi tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy któreś z powyższych zdarzeń wystąpi i spowoduje uszkodzenie mienia. W związku z tym, jeśli nie będzie to zdarzenie losowe, to likwidacja nie nastąpi w ramach umowy ubezpieczenia.

Dlatego w przypadku odmowy ubezpieczyciela, koszty naprawy i usuwania uszkodzeń w całości poniesie mieszkaniec.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

×