> Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu Priorytetowego Czyste Powietrze

Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu Priorytetowego Czyste Powietrze

Informujemy, że w Urzędzie Miasta i Gminy Zagórz uruchomiony został Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.                       

Punkt czynny jest: od poniedziałku do środy oraz w piątek w godzinach 12:30 do 15:00.

Z punktu będą mogli skorzystać mieszkańcy Gminy Zagórz, po wcześniejszym ustaleniu terminu z pracownikiem Urzędu.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 13 46 22 062, wewnętrzny 52.

Wizyty osobiste w punkcie odbywają się według następujących zasad:

-przyjmujemy osoby jedynie zapisane wcześniej na wizytę​,

-na wizycie prosimy ubierać maseczki (zakrywające usta i nos),

-przed wejściem prosimy o dezynfekcję dłoni,

-prosimy o posiadanie własnego długopisu.

Wniosek może złożyć osoba fizyczna będąca właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł.

Do złożenia wniosku w programie Czyste Powietrze niezbędne są:

- założone konto na Portalu Beneficjenta lub aktualny adres e-mail lub założony profil zaufany;

- numer Księgi Wieczystej nieruchomości, na której planowana jest inwestycja i pozyskanie dofinansowania; w szczególnych przypadkach braku właściciela lub braku ujawnienia w KW zmiany – przygotuj akt notarialny / akt zgonu / akt małżeństwa – w przypadku nieaktualnego wpisu nazwiska w KW / odpis postępowania spadkowego / etc. – dla wykazania tytułu prawnego do nieruchomości;

- numer PESEL właściciela nieruchomości (wnioskodawcy);

- numer rachunku bankowego do wypłaty dofinansowania;

- rok wydania pozwolenia na budowę budynku lub zgłoszenia użytkowania budynku;

- powierzchnię całkowitą budynku;

- jeśli inwestycja jest już zakończona to faktury na wydatki poniesione (wystawione na wnioskodawcę nie wcześniej niż sześć miesięcy przed datą złożenia wniosku);  

- formularz PIT za okres rozliczeniowy przypadający na złożony wniosek (w przypadku podstawowego poziomu dofinansowania) lub  zaświadczenie wydane zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, przez organ właściwy ze względu na adres zamieszkania wnioskodawcy, nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie, wskazujące przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy ( w przypadku podwyższonego poziomu dofinansowania )

- w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego, liczba ha przeliczeniowych (najlepiej zabrać ze sobą decyzje podatkową, ponieważ tam widnieje taka informacja)

- w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w budynku, powierzchnia przeznaczona pod prowadzenie tej działalności,

- w przypadku ubiegania się o dofinansowanie na termomodernizację budynku, liczba m2 powierzchni docieplanych, okien, drzwi.

Więcej informacji:

https://czystepowietrze.gov.pl/

https://beneficjent.wfosigw.rzeszow.pl/strona-glowna-programu

Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią. Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

×