> Trwa nabór do czynnej służby wojskowej

Trwa nabór do czynnej służby wojskowej

Interesujesz się militariami? Szukasz ciekawej pracy, która da Ci poczucie bezpieczeństwa i szacunku społecznego? Podczas służby spotkasz ludzi z pasją,  otrzymasz szanse na rozwój osobisty. Ministerstwo Obrony Narodowej przygotowało wiele ciekawych propozycji dla osób, które chcą związać swoją przyszłość z mundurem wojskowym. W artykule przedstawiono formy czynnej służby wojskowej. Ich szeroki asortyment pozwala na połączenie życia prywatnego i realizacji pasji związanych z wojskiem. Portal rekrutacyjny dostępny pod adresem internetowym: https://www.zostanzolnierzem.pl/#/login pozwoli Ci rozpocząć proces rekrutacji bez wychodzenia z domu.

Służba przygotowawcza przepustką do zawodowej służby wojskowej

Osoby, które chcą zostać żołnierzem zawodowym, a dotychczas nie pełniły służby wojskowej kieruje się do odbycia służby przygotowawczej. Otwiera ona drzwi do zawodowej służby wojskowej. Służba przygotowawcza jest ciekawą przygodą z wojskiem i nie jest w żaden sposób wiążąca do podjęcia kolejnych kroków w karierze zawodowej. Podczas służby przygotowawczej żołnierz zostaje poddany szkoleniu, które kończy się egzaminem. Jest to forma służby, która pozwala zainteresowanej osobie sprawdzić swoje predyspozycje do zawodowej służby wojskowej.

Celem szkolenia jest:

 • Opanowanie bojowych podstaw działania w zależności od sposobu oddziaływania przeciwnika;
 • Opanowanie podstawowej wiedzy z zakresu szkolenia bojowego;
 • Przygotowanie i wykorzystywanie broni strzeleckiej w trakcie realizacji zadań ogniowych.

Osoba ubiegająca się o powołanie do służby przygotowawczej składa wniosek do Wojskowego Komendanta Uzupełnień właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego powyżej 3 miesięcy.

Czas trwania służby przygotowawczej wynosi:

 • dla żołnierza kształcącego się na oficera - do sześciu miesięcy;
 • dla żołnierza kształcącego się na podoficera - do pięciu miesięcy;
 • dla żołnierza kształcącego się na szeregowego - do 30 dni. Czas trwania służby przygotowawczej dla absolwentów klas wojskowych skrócono do 12 dni.

Żołnierzom pełniącym służbę przygotowawczą przysługuje uposażenie zasadnicze
i inne należności na zasadach określonych dla żołnierzy pełniących służbę kandydacką:

 • Korpus oficerów: 60% najniższego uposażenia żołnierza zawodowego dla korpusu oficerów – 2466 zł brutto miesięcznie
 • Korpus podoficerów: 40% najniższego uposażenia żołnierza zawodowego dla korpusu podoficerów – 1644 zł brutto miesięcznie
 • Korpus szeregowych: 30% najniższego uposażenia żołnierza zawodowego dla korpusu szeregowych – 1233 zł brutto miesięcznie

Zawodowa służba wojskowa.

Żołnierz zawodowy pełni służbę dla dobra Rzeczypospolitej Polskiej. Jeżeli jesteś żołnierzem rezerwy, odbyłeś służbę (przeszkolenie) wojskową i chciałbyś zostać żołnierzem zawodowym, należy skontaktować się z macierzystą Wojskową Komendą Uzupełnień (WKU). Osoba odpowiedzialna za rekrutację przedstawi przepisy normujące przebieg służby wojskowej, a także poinformuje o terminach prowadzenia kwalifikacji w jednostkach wojskowych.

Służba ta wymaga zdyscyplinowania i lojalności. Przyjęcie do służby następuje w drodze powołania, na podstawie dobrowolnego zgłoszenia się do jej pełnienia. Uposażenie żołnierzy zawodowych składa się z uposażenia zasadniczego i dodatków do uposażenia. W przypadku szeregowego zawodowego jest to kwota 4.110  zł brutto, w przypadku kaprala –4.660 zł brutto, podporucznika –5.790 zł brutto.

Żołnierze pełnią służbę zawodową w trzech korpusach: oficerów zawodowych, podoficerów zawodowych, szeregowych zawodowych. Korpusy dzielą się na grupy osobowe, w których występuje podział na specjalności wojskowej.

Wojska Obrony Terytorialnej.

Służba w Wojskach Obrony Terytorialnej (WOT) pozwala realizować się w pracy cywilnej,  jak również spełniając się w służbie dla ojczyzny.

Misją WOT - jako piątego, samodzielnego rodzaju sił zbrojnych, jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności w czasie konfliktu zbrojnego, jak również podczas klęsk żywiołowych lub katastrof.

Do terytorialnej służby wojskowej może być powołana osoba, która spełnia następujące warunki:

1) posiada obywatelstwo polskie,

2) posiada zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej,

3) posiada wiek co najmniej osiemnastu lat,

4) nie była karana za przestępstwo umyślne,

5) nie była przeznaczona do służby zastępczej,

6) nie pełni innego rodzaju czynnej służby wojskowej lub nie posiada nadanego przydziału kryzysowego,

7) posiada wykształcenie wymagane dla korpusu osobowego w którym chce podjąć służbę.

Osoba ubiegająca się o powołanie do służby składa wniosek do Wojskowego Komendanta Uzupełnień. Wniosek składa się w formie pisemnej, w postaci papierowej albo elektronicznej. Wniosek w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna. Nabór do służby ma charakter konkursu.  Osoby, które wcześniej nie pełniły czynnej służby wojskowej i nie złożyły przysięgi wojskowej, powołuje się na stanowisko służbowe w korpusie szeregowych. Czas trwania terytorialnej służby wojskowej wynosi od roku do sześciu lat.

Żołnierzowi pełniącemu TSW zapewnia się umundurowanie i wyekwipowanie wojskowe. Za każdy dzień służby otrzymuje uposażenie zasadnicze 117,14 zł/dzień i dodatki w wysokości i na zasadach określonych dla żołnierzy odbywających ćwiczenia wojskowe. Za każdy miesiąc pełnienia służby żołnierz otrzymuje dodatek za gotowość bojową  na poziomie nie niższym niż 10% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego. Obecnie wartość dodatku to  411,00 zł. Ponadto żołnierzom WOT przysługują:

 • świadczenie pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy lub stosunku służbowego albo dochód z prowadzonej działalności gospodarczej lub rolniczej,
 • urlop bezpłatny na okres trwania służby,
 • nagrody i zapomogi zgodnie z ustawą o uposażeniu żołnierzy niezawodowych, oraz wiele innych dodatków.

Masz pytania, wątpliwości – skontaktuj się z nami!

Szczegółowe informacje można uzyskać w WKU Sanoku:

 • zawodowa służba zawodowa – tel. 261-156-645;
 • służba przygotowawcza – tel. 261-156-646;
 • służba kandydacka (szkolnictwo wojskowe) – tel. 261-156-645;
 • Terytorialna Służba Wojskowa – tel. 261-156-648;
 • Oficer wydziału rekrutacji – tel. 261-156-647;
 • email: wkusanok@ron.mil.pl
 • osobiście w siedzibie WKU: 38-500 Sanok, ul. Przemyska 1

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

×