> Przy filmie o turystyce

Przy filmie o turystyce

W czwartek 28 lutego br. w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Zagórzu odbył się pokaz filmu pt. „Polsko – słowackie podróże w czasie” zrealizowanego w partnerstwie z miastem Medzilaborce w ramach ubiegłorocznej edycji unijnego programu Interreg.
Projekcja z udziałem przedstawicieli zagórskiego samorządu, Lasów Państwowych, przewodników turystycznych, dziennikarzy, gestorów bazy noclegowej oraz właścicieli biur turystycznych dała asumpt do ożywionej i twórczej dyskusji na temat uatrakcyjnienia oferty turystycznej Gminy Zagórz. Co ciekawe analogiczne forum po raz pierwszy odbyło się w Zagórzu 3 lata temu w bardzo zbliżonej obsadzie personalnej. Jego uczestnicy postulowali wówczas uporządkowanie i uatrakcyjnienie przestrzeni miejskiej centrum Zagórza. Ten ambitny postulat doczekał się realizacji w formie skweru zlokalizowanego przy siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Zagórzu z centralnym punktem w postaci pomnika Nieznanego Konfederata Barskiego. Budowę monumentu powstałego w dużej mierze dzięki funduszom zewnętrznym (m.in. Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego) wsparły również finansowo m.in. Lasy Państwowe. Fakt ten przypomniała prowadząca spotkanie Ewa Baranowska witając wśród zaproszonych gości Piotra Łańskiego – Nadleśniczego Nadleśnictwa Komańcza oraz Zbigniewa Pawłowskiego – Nadleśniczego Nadleśnictwa Lesko.
- Wsparliśmy budowę pomnika Nieznanego Konfederata Barskiego w Zagórzu gdyż tego rodzaju inicjatywy dają nam możliwości łączenia naszej działalności w zakresie ochrony przyrody z promocją turystyki i edukacją historyczną. Szlak turystyczny obejmujący miejsca związane z Konfederacją Barską cieszyłby się na pewno dużą popularnością stwarzając pretekst do jednoczesnego poznawania atrakcji przyrodniczych. Jesteśmy otwarci na nowe pomysły i współpracę – zapewnił Zbigniew Pawłowski – Nadleśniczy Nadleśnictwa Lesko.


Nowo powstały pomnik w zgodnej ocenie uczestników spotkania już staje się obowiązkowym punktem dla grup turystycznych odwiedzających Zagórz i okolice. Inwestycje lokalnego samorządu w trwałe zabezpieczanie i uatrakcyjnianie pozostałości dawnego Klasztoru Karmelitów Bosych stworzyły solidne fundamenty do rozwoju coraz bardziej popularnej na całym świecie turystyki kulturowej odwołującej się m.in. do lokalnych wydarzeń historycznych. Dzieje Konfederacji Barskiej w Zagórzu czy historia cudownego obrazu Zwiastowania NMP, który według lokalnej tradycji znalazł się w Zagórzu za sprawą króla Kazimierza Wielkiego stanowią znakomity materiał do tworzenia nowych produktów turystycznych, jak również działań promocyjnych. Obu wspomnianych tu wątków nie mogło zabraknąć w filmie promocyjnym. Jego autorzy podjęli nie lada wyzwanie ukazania w trakcie niespełna 11 minut najważniejszych wydarzeń determinujących historię narodów coraz bardziej integrującej się Europy Karpat. Z jakim skutkiem?
– Film oceniam pozytywnie. Zwłaszcza jego warstwę historyczną. Projekcja takiego materiału byłaby atrakcyjnym uzupełnieniem półtoragodzinnego programu obejmującego zwiedzanie Sanktuarium Matki Nowego Życia w Zagórzu oraz pozostałości po dawnym Klasztorze Karmelitów Bosych.. Bardzo ciekawą inicjatywą jest utworzenie w Zagórzu mini – skansenu kolejowego – powiedział Stanisław Orłowski – Wiceprezes Stowarzyszenia Przewodników Turystycznych "KARPATY".
- Film jest bardzo ciekawy i rzetelny pod kątem historycznym. Moim zdaniem zdecydowanie mocniej należało zaakcentować walory krajobrazowe. W Zagórzu brakuje ścieżki spacerowej, która połączyłaby najważniejsze obiekty turystyczne. Tworząc taką ścieżkę warto byłoby pomyśleć o poprawie dostępności i zagospodarowaniu okolicy Krzyża Milenijnego. Jeśli doszłoby do utworzenia takiej ścieżki można by ją nazwać ścieżką Konfederatów Barskich – postulował Stanisław Sieradzki – Prezes Oddziału PTTK „Ziemia Sanocka” w Sanoku.
- Gratuluję Panu Burmistrzowi inwestycji turystycznych. Szczególne wyrazy uznania należą się również ks. Józefowi Kasiakowi za otwartość i gościnność okazywaną turystom pielgrzymującym do zagórskiego Sanktuarium Matki Nowego Życia – stwierdził ks. Piotr Bartnik. Duchowny pełniący funkcję diecezjalnego koordynatora Duszpasterstwa Turystycznego Archidiecezji Przemyskiej wyrażając swą satysfakcję z tytułu rozwoju turystyki religijnej jednocześnie zaakcentował konieczność tworzenia i ujednolicania właściwych standardów w zakresie jej organizacji i obsługi.
– Obecność na dzisiejszym spotkaniu przedstawicieli licznych organizacji i środowisk jest dowodem na to, że udało się nam stworzyć koalicję na rzecz rozwoju turystyki w Bieszczadach. Każda miejscowość ma swoją specyfikę, którą w optymalny sposób należy wykorzystać. Ogromnie cieszę się, że dzięki naszym działaniom Zagórz staje się coraz bardziej znaczącym i rozpoznawalnym ośrodkiem tzw. turystyki pielgrzymkowej – zauważył Adam Basak – Prezes Bieszczadzkiego Forum Europejskiego w Lesku.
Burmistrz Zagórza Ernest Nowak podziękował zebranym za obecność, jak również za wszystkie uwagi, propozycje i opinie. – W ciągu ostatnich lat udało się nam zrealizować szereg inwestycji podnoszących atrakcyjność turystyczną Zagórza. Już we wrześniu planujemy otwarcie mini – skansenu kolejowego. Przed nami ostateczne decyzje w kwestii utworzenia w dawnym foresterium Klasztoru Karmelitów Bosych centrum kultury. Z uwagi na około 6 – milionowy budżet tego przedsięwzięcia musimy szczegółowo ważyć wszystkie argumenty za i przeciw. Wiele z nich wybrzmiało podczas dzisiejszej dyskusji w gronie fachowców. Państwa opinie, propozycje i współpraca są dla nas bardzo cenne. – stwierdził gospodarz zagórskiej gminy podsumowując anonsowane tu spotkanie.
Film „Polsko – słowackie podróże w czasie” jest efektem wspólnego projektu Gminy Zagórz i Miasta Medzilaborce zrealizowanego w ramach programu Interreg V-A Polska - Słowacja 2014 – 2020. Wkład własny Gminy Zagórz z przeznaczeniem na filmową część całego przedsięwzięcia zamknął się kwotą w wysokości niespełna 10 600 zł. Film wyprodukowany z myślą o uatrakcyjnieniu oferty wspomnianego wcześniej centrum kultury adresowany jest do grup i turystów indywidualnych odwiedzających zagórski Karmel oraz Sanktuarium Matki Nowego Życia.


Serwis wykorzystuje pliki cookies. Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

×