> Projekt pn. „Otwieramy wrota Karpat. Dziedzictwo kulturowe łuku karpackiego w nowej odsłonie”

Projekt pn. „Otwieramy wrota Karpat. Dziedzictwo kulturowe łuku karpackiego w nowej odsłonie”

Nazwa

projektu

Otwieramy wrota Karpat. Dziedzictwo kulturowe łuku karpackiego w nowej odsłonie Otvárame bránu Karpát. Kultúrne dedičstvo karpatského oblúka v novom pohľade

Rodzaj projektu

 Standardowy

Oś priorytetowa

 Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza

Cel szczegółowy

 Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego   przez odwiedzających i mieszkańców

Lider projektu: Powiat Bieszczadzki

Partnerzy: Gmina Zagórz, Miasto Giraltovce (SK), Miasto Medzilaborce (SK)

Anonsowany tu projekt ma służyć ochronie i rozwojowi dziedzictwa kulturowego - przyrodniczego terenu Pogórza Karpackiego. Celem transgranicznej inicjatywy jest wykreowanie i promocja nowego produktu turystycznego na obszarze polsko-słowacko-ukraińskiego pogranicza. Produkt będzie opierał się na infrastrukturze budowanej przy liniach kolejowych: 108 wiodącej przez Zagórz i Ustrzyki Dolne do granicy z Ukrainą oraz 107 prowadzącej z Zagórza przez Łupków do słowackich partnerów projektu.

Główne zadania inwestycyjne projektu to:

1) Ustrzyki Dolne -  zagospodarowanie przestrzeni wokół starej rafinerii nafty (ETAP I projektu całościowej adaptacji obiektów zlokalizowanych na w/w terenie obejmujący prace rozbiórkowe, wykonanie sieci wodno - kanalizacyjnych, instalacje elektro-energetyczne urządzenia teletechniczne i techniki informatycznej, urządzenie zieleni, wykonanie nawierzchni asfaltowych, chodników, podestów drewnianych, urządzenie małej architektury) i stworzenie przestrzeni do działalności planowanego Bieszczadzkiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego,

2) Zagórz -  utworzenie Skweru Pamięci Obrońców Węzła Zagórskiego dedykowanego pamięci Obrońców Węzła Zagórskiego z 1918 r. Skwer będzie miał postać mini skansenu kolejowego obejmującego obiekty techniki kolejowej w postaci: lokomotywy TKt 48 - 124 (1955r), semafora ramiennego oraz żurawia wodnego. Obok tych eksponatów zostanie wyeksponowana pamiątkowa tablica z QR kodami upamiętniająca bohaterskie czyny Obrońców Węzła Zagórskiego z 1918 r.),

  • wartość zadania - 104 102,47 EUR
  • dofinansowanie z EFRR - 88 487,09 EUR”

3) Medzilaborce -  adaptacja pomieszczeń w budynku Muzeum im. Andy’ego Warhola na Muzeum I Wojny Światowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą (remont chodnika na ulicy Dobriańskiego, remont parkingu przy ul. Mierowa , budowa parkingu przy cmentarzu oraz wykonanie oświetlenia, systemu zabezpieczeń, monitoringu i wyposażenie Muzeum w eksponaty i sprzęt wystawienniczy.

4) Giraltovce - na bazie starego, niezagospodarowanego budynku po Komitecie Narodowym powstanie Dom Słowacko-Polskim w którego odpowiednio zaadaptowanych pomieszczeniach będzie prezentowane dziedzictwo kulturowe partnerów projektu.

Termin realizacji: 01.08.2018 r. – 30.09.2022 r.

Łączny budżet projektu: 1 720 563,22 EUR

Łączne dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (85%): 1 409 550,03 EUR


Zaproszenie na imprezę kulturalną

„Podsumowanie transgranicznego projektu pn. "Otwieramy wrota Karpat, dziedzictwo kulturowe łuku karpackiego w nowej odsłonie"


Serwis wykorzystuje pliki cookies. Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

×