> Informacja po umowie o przyznanie pomocy z dnia 30.06.2020 r.

Informacja po umowie o przyznanie pomocy z dnia 30.06.2020 r.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja mająca na celu poprawę standardów życia mieszkańców poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania

WSPARCIE INWESTYCJI ZWIĄZANYCH Z TWORZENIEM, ULEPSZENIEM LUB ROZBUDOWĄ WSZYSTKICH RODZAJÓW MAŁEJ INFRASTRUKTURY, W TYM INWESTYCJI W ENERGIĘ ODNAWIALNĄ I OSZCZĘDZANIE ENERGII” objętego  Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łukowe – etap I”

Zakład Usług Technicznych Sp. z o.o. w Zagórzu,  uzyskał dofinansowanie na realizację operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Termin  zakończenia inwestycji: do 31.12.2021 roku.

Wartość ogółem: 3 884 780,66 zł

Dofinansowanie: 1 998 557,00 zł

Umowa o dofinansowanie nr 00086-65150-UM0900123/19 z dnia 30 czerwca 2020 r.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

Budowę systemu kanalizacji sanitarnej w części północnej miejscowości Łukowe oraz częściowo w miejscowościach Tarnawa Górna i Olchowa. Projekt zakłada podłączenie budynków mieszkalnych oraz usługowo-handlowych.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

×