> Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

„Rozbudowa i przebudowa budynku Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Średnie Wielkie”

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Wartość ogółem: 974 787,75 zł (w tym uwzględniona wartość robót budowlanych po przetargu)

Dofinansowanie:

  • 204 678,42 zł – zadanie otrzymało dotację w ramach programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2019, są to środki na dofinansowanie wkładu własnego dla ww. operacji.

Umowa o dofinansowanie z dnia 18 lipca 2019 r.

  • 454 460,00 zł – w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Umowa o przyznaniu pomocy z dnia 18 marca 2019 r.

Zadanie realizowane jest w formule zaprojektuj-wybuduj – zadaniem Wykonawcy jest sporządzenie pełnej dokumentacji zgodnie z zaleceniami zawartymi w koncepcji tj. w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, otrzymanie wszelkich niezbędnych pozwoleń na prowadzenie inwestycji zgodnie z ustawą Prawo budowlane oraz wykonanie prac budowlanych przewidzianych w projekcie.

Termin zakończenia: 31.12.2020 r.

Celem operacji jest zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców oraz podniesienie standardu życia na wsi, poprzez  rozbudowę i przebudowę budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Średnie Wielkie.

W wyniku planowanych działań przewiduje się: 

  • roboty remontowo-budowlane związane z przebudową i rozbudową budynku wewnątrz istniejących pomieszczeń;
  • przebudowę i remont dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego;
  • wykonanie nowego okablowania instalacji elektrycznej, montaż opraw oświetleniowych, montaż osprzętu, instalacje odgromową i pomiary;
  • przebudowę i rozbudowę instalacji C.O. instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i  deszczowej;
  • montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy około 3,6 kWp która będzie produkować energię elektryczną na potrzeby własne świetlicy

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

×