> Ochrona zabytków 2018

Ochrona zabytków 2018

„Zagórz, dawny Zespół Klasztorny Karmelitów Bosych (XVIII w.): konserwacja i zabezpieczenie ruin wozowni oraz mury obronne – I etap”

Wartość ogółem: 194 944,67 zł

Dofinansowanie:

  • 87 177,52 zł – zadanie otrzymało dotację Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Ochrona zabytków 2018.

Umowa o dofinansowanie z dnia 22 sierpnia 2018 r.

  • 77 425,40 zł – dotacja celowa na prace konserwatorskie w roku 2018 Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Umowa o przyznaniu dotacji z dnia 30 lipca 2018 r.

Termin zakończenia: 21.11.2018 r.

Zrealizowane zadanie swym zakresem objęło połowę powierzchni budynku ruin dawnej wozowni (stajni) wraz z odcinkiem muru obronnego znajdującego się pomiędzy ruinami budynku foresterium a wozownią w dawnym Zespole Klasztornym Karmelitów Bosych w Zagórzu.

Wykonane prace konserwatorskie i zabezpieczające umożliwiły na bezpieczne udostępnienie zwiedzającym części ruin budynku dawnej wozowni. W ramach zadnia zabezpieczono łącznie 213 m2 substancji zabytkowej.

Dokumentacja fotograficzna zabytku, prace konserwatorskie i zabezpieczające ruiny wozowni i mury obronne w dawnym Zespole Klasztornym Karmelitów Bosych w Zagórzu


Serwis wykorzystuje pliki cookies. Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

×