> INFORMACJA DOTYCZĄCA GWARANCJI OZE

INFORMACJA DOTYCZĄCA GWARANCJI OZE

Szanowni Państwo,

W związku zamontowaniem na Państwa budynkach mikroinstalacji, w załączeniu przesyłamy informacje jakie wady urządzeń wychodzą poza zakres odpowiedzialności gwarancyjnej wykonawcy instalacji. Niniejszy dokument zawiera również  cennik usług niegwarancyjnych oraz wykaz prac dodatkowych, które nie podlegają gwarancji i będą realizowane odpłatnie.

Przypominany, iż zgodnie z art. 62 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 2019.06.26 prawo budowlane (DZ.U.2019 poz. 1186 t.j.) obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów. W badaniu instalacji elektrycznej wykonywane jest sprawdzenie poprawności funkcjonowania zabezpieczeń prądowych w każdym gniazdku, stan izolacji elektrycznej przewodów i uziemień instalacji elektrycznej. Wyżej wymieniony protokół o kontroli okresowej instalacji elektrycznej, będzie gwarantem do wypłaty odszkodowania w przypadku uszkodzenia instalacji.

Do pobrania zaktualizowany cały dokument:

Informacja FlexiPower Group

Pismo dot. cennika usług niegwarancyjnych

Cennik usług fotowoltaika

Cennik usług kolektory słoneczne

Cennik usług kotły

 

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

×