> Projekt pod nazwą: „Zakup strojów ludowych na potrzeby Kapeli Ludowej Zagórzanie”.

Projekt pod nazwą: „Zakup strojów ludowych na potrzeby Kapeli Ludowej Zagórzanie”.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Zagórzu, dzięki dofinansowaniu w ramach „Programu EtnoPolska 2020” ze środków Narodowego Centrum Kultury, zrealizował zadanie pod nazwą:Zakup strojów ludowych na potrzeby Kapeli Ludowej Zagórzanie.

Głównym celem niniejszego zadania był zakup 48 kompletów rzeszowskich strojów ludowych. Dzięki pozyskanym środkom zakupiono: 12 kompletów strojów ludowych damskich dla panienek, 12 kompletów strojów ludowych damskich dla mężatek, 12 kompletów strojów ludowych męskich dla kawalerów oraz 12 kompletów strojów ludowych męskich dla gospodarzy. Zastąpiły one dotychczas posiadane – mocno wyeksploatowane i zdekompletowane. Nowe stroje stanowią wierne odwzorowanie ich pierwowzorów. Krój strojów i tkaniny, z której zostały uszyte, zdobienia oraz hafty zgodne są z tradycją naszego regionu, konsultowane z etnografami. Wszystko po to, aby wiernie odwzorowywały oryginalne stroje dawniej używane, a dzisiaj znajdujące się w zasobach muzeów etnograficznych i historycznych. Wszystkie hafty wykonane zostały ręcznie lub maszynowo-ręcznie. Stroje uzupełniają dodatkowo buty, pasy, kapelusze oraz korale i wianki. Dzięki nowo pozyskanym strojom Kapela Ludowa Zagórzanie zyskała nową jakość i nowe możliwości. Dzięki dużej ilości nowych kompletów zespół znacząco zwiększy swą liczebność, pozyska nowych członków przez co stanie się zespołem pieśni i tańca ludowego kultywującym dawne tradycje regionu.  Nowe stroje posłużą do  poprawy wizerunku kapeli, wzmocnienia tożsamości regionalnej i kulturowej społeczności, umożliwią uczestnictwo w konkursach i występach w kraju oraz za granicą, tym samym pozwolą na  godne reprezentowanie swojej małej Ojczyzny. Efektownie prezentując się na scenie zespół zyska szansę dotarcia do szerszego grona odbiorców, stając się ambasadorem kultury naszej placówki, naszego miasta i gminy Zagórz. Z uwagi na panująca sytuację epidemiczną, w chwili obecnej działalność kulturalna kapeli  nie może być w pełni realizowana, niemniej mamy nadzieję, że już wkrótce to się zmieni, a pozyskane dzięki dotacji z NCK stroje,  posłużą nam w realizacji naszych zamierzeń oraz osiągnięciu zaplanowanych rezultatów.  

Całkowita wartość zadania - 92 914,20 zł. Kwota dotacji z NCK - 88 000,00 zł.

 

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

×