> Modernizacja i doposażenie budynku Domu Strażaka w miejscowości Mokre poprzez remont schodów oraz zakup stołów świetlicowych.

Modernizacja i doposażenie budynku Domu Strażaka w miejscowości Mokre poprzez remont schodów oraz zakup stołów świetlicowych.

Gmina Zagórz zrealizowała projekt współfinansowany z Budżetu Województwa Podkarpackiego w 2020 roku w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020. W ramach zadania przewidziano zakup 20 szt. stołów świetlicowych oraz remont schodów zewnętrznych – głównych prowadzących na salę i remont schodów zewnętrznych prowadzących na scenę widowiskową.  Przyznana pomoc finansowa wynosi 10 000,00 zł. Zakres powyższych prac przyczyni się do podtrzymania tradycji i wzrostu integracji mieszkańców oraz zwiększy się zainteresowanie wspólnym życiem kulturalnym wsi, przyczyni się do kształtowania postawy wspólnoty, tolerancji, wzajemnego szacunku i przyjaznych więzi. Istotą operacji jest pobudzenie aktywności środowiska lokalnego, oraz stymulowanie współpracy na rzecz rozwoju i promocji wartości związanych z miejscową specyfiką społeczną i kulturową. Ma zainspirować społeczność lokalną w dalszy rozwój terenów wiejskich, pobudzić nowe inicjatywy, zintegrować w celu wdrażania wspólnych inicjatyw w zakresie ochrony i  zachowania dziedzictwa kulturowego, bogatych obrzędów i tradycji wywodzących się bezpośrednio z terenów wiejskich w pełni wykorzystując istniejący potencjał.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

×