> Nabór uzupełniający do projektu "Aktywność dla każdego - edycja 2020"

Nabór uzupełniający do projektu "Aktywność dla każdego - edycja 2020"

Zarząd Stowarzyszenia „Nasza Przyszłość – Tarnawa” informuje o  NABORZE UZUPEŁNIAJACYM do Projektu: „Aktywność dla każdego - pływanie i aqua-aerobic, siatkówka, fitness-aerobic czy nordic walking - wybierz sam – edycja 2020.”

W związku z małą liczbą zgłoszeń do dwóch rodzajów aktywności tj.  FITNESS-AEROBIC i NORDIC WALKING informujemy  o wydłużeniu terminu naboru do dnia 31 sierpnia włącznie. Obszarem naboru do Projektu jest teren Gminy Zagórz. Ogłoszenie list naboru do poszczególnych zadań projektowych nastąpi najpóźniej 05 września 2020r. i podanie zostanie do wiadomości na stronach: www.parafia-tarnawa.pl i www.zagorz.pl oraz na tablicach ogłoszeń Przedszkola Niepublicznego w Tarnawie Dolnej oraz Filii Przedszkola w Zagórzu ul. Słowicza 7.

 

W ramach Projektu „Aktywność dla każdego - pływanie i aqua-aerobic, siatkówka, fitness-aerobic czy nordic walking - wybierz sam– edycja 2020.”, przewidziano 4 zadania jednostkowe:

 

 1) Pływanie + aqua-aerobic - Basen "Aquarius" w Lesku, ul Bieszczadzka 7. Okres realizacji od 01.09.2020r. do 31.12.2020r. - 1-jeden turnus 20 osobowy(2 grupy 10 osobowe), turnus liczy 10 - 1,5-ra godzinnych(2x45 min.) zajęć, częstotliwość 1-2 raz w tygodniu, wstępne terminy środy w godzinach 17.30-19.00 oraz soboty w godzinach 8.30-10.00. Razem 20 uczestników zajęć.  –NABÓR ZAMKNIĘTY - Zajęcia od 5 wrzesnia 2020r..

 

 2) Siatkówka - Sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej w Tarnawie Dolnej, Tarnawa Dolna 28. Okres realizacji od 01.08.2020r. do 31.12.2019r. - jeden kurs dla 12 osób, kurs liczy 30 2-u godzinnych zajęć(120min.), częstotliwość 1-2 razy w tygodniu, termin wtorki oraz czwartki lub piątki w godzinach 20.00-22.00. Razem 12 uczestników zajęć. NABÓR ZAMKNIĘTY - Zajęcia już trwają. 

NABÓR OTWARTY:

3) Fitness-Aerobic - Sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej w Tarnawie Dolnej, Tarnawa Dolna 28. Okres realizacji od 01.08.2020r. do 31.12.2020r. – po jednym kursie dla jednej grupy wiekowych Grupa I - 20+ dla 12 osób(do 20 osób)  i Grupa II – 50+ dla min. 12 osób(do 20 osób). Kurs dla każdej grupy liczy 30 1-no godzinnych zajęć(po 60 min.), częstotliwość 1 lub 2 razy w tygodniu, Grupa I – termin poniedziałek w godz. 20.00 – 21.00, a Grupa II - termin wtorki w godz. 19.00 do 20.00. Maksymalnie przyjmiemy łącznie 24(40) uczestników zajęć. Ogranicza się nabór wiekowo: w pierwszej kolejności przyjmowane będą osoby 30 letnie i starsze a następnie w miarę wolnych miejsc osoby młodsze. Kurs obejmować będzie naukę podstawowych kroków i ćwiczenia fitnessu w tym elementy Zumby i aerobiku oraz zajęcia specjalistyczne i sprawnościowe. Zajęcia realizowane będą wg autorskiego Programu. Dojazd na zajęcia we własnym zakresie.

 NABÓR OTWARTY:

4) Nordic walking – teren przy hali sportowej Szkoły Podstawowej w Tarnawie Dolnej, Tarnawa Dolna 28, 38-516 Tarnawa Dolna, otoczenie szkoły: boisko zewnętrzne i bieżnia oraz ścieżki spacerowe i drogi polne okolic miejscowości Tarnawa Dolna i Tarnawa Górna. Okres realizacji od 01.08.2020r. do 31.12.2020r. Zajęcia dla jednej grupy liczącej min 15 osób(do 20 osób). Razem 15-20 uczestników zajęć. Zajęcia pod okiem instruktora odbywać się będą po 1godz. tygodniowo  w czwartki w godzinach 18.00-19.00 razem: 30 zajęć dla grupy. Dojazd na zajęcia we własnym zakresie.

       Wszystkie zajęcia są nieodpłatne. Zastrzega się jedynie ewentualne pokrycie różnicy cen biletów wstępu na basen i dojazdu(uczestnicy nauki pływania) oraz częściowe pokrycie kosztów zakupu akcesoriów fitness, nordic walking, kosztów organizacyjnych i obsługi Projektu nie przewidzianych w Projekcie.

 

Aby wziąć udział w naborze należy:

  1. Zapoznać się z regulaminami naboru do poszczególnych zajęć jednostkowych - załączniki do niniejszego ogłoszenia – Załącznik nr 3 – Fitness-Aerobic i Załącznik nr 4 - Nordic walking.
  2. 2.     Pobrać(z załączonych poniżej linków) – Deklarację uczestnictwa w Projekcie i ją wypełnić: Załącznik nr 5 - Deklarację uczestnictwa dla osób dorosłych, Załącznik nr 6 - Deklarację uczestnictwa dla osób niepełnoletnich.
  3. Deklaracje będzie można pobrać także w siedzibach Przedszkola Niepublicznego  w Tarnawie Dolnej oraz Filii Przedszkola w Zagórzu ul. Słowicza 7. Tutaj też będą dostępne do wglądu regulaminy naboru.
  4. Deklaracje uczestnictwa w Projekcie po wypełnieniu i podpisaniu trzeba bezwzględnie i jak najszybciej dostarczyć do Organizatora Projektu – wersje papierowe do w/w placówek lub przesłać skan dokumentu na adres e-mail: januszkrajnik@op.pl .

Ogólne zasady naboru do Projektu:

  1. O przyjęciu na listy uczestników decydować będzie w I rzędzie spełnienie kryteriów określonych w regulaminie, a w II kolejności termin nadesłania lub dostarczenia deklaracji do organizatora.
  2. Każdy uczestnik może wypełnić deklaracje na maksymalnie 3-ch aktywności(dla każdej aktywności osobna deklaracja) wskazując jednocześnie kolejność naboru – tj. z Nr 1(zaznaczyć w prawym górnym rogu deklaracji) – tą aktywność na której mu najbardziej zależy itd.

a)   Tym samym osoba ta przy naborze brana będzie pod uwagę w I-szej aktywności, jeżeli nie wejdzie na listę to rozpatrywana będzie w II-ej aktywności, a następnie w III-ej.

b)   Może jednak zakwalifikować się do 1-ej aktywności i w miarę wolnych miejsc do 2-ej aktywności, a nawet do 3-ciej przy braku chętnych osób w tejże aktywności.

c)   Taki sposób naboru daje szansę jak największej liczbie uczestników i nie blokuje miejsc w poszczególnych aktywnościach.

  1. Kwalifikacji uczestników dokona powołana przez Zarząd Stowarzyszenia Komisja Kwalifikacyjna w terminie najpóźniej do 05.09.2020r.
  2. Ogłoszenie wyników naboru nastąpi w tym samym dniu po zakończeniu pracy Komisji.

Serdecznie zachęcamy i zapraszamy do udziału w Projekcie mieszkańców Gminy Zagórz.

 A) Za koordynację całego programu odpowiada P. Janusz Krajnik tel. 692 695 648.

 B) Za koordynację poszczególnych zadań: Pływanie, Siatkówka i Nordic walking  P. Adam Malec tel. 604 252 793 oraz Aqua-aerobic i Fitness-Aerobic P. Elżbieta Stodolak tel. 695 364 466.

 

Wykaz załączników do ogłoszenia:

1) Załącznik nr 1 - Regulamin naboru oraz zajęć nauki i doskonalenia pływania oraz Aqua-aerobicu.

2Załącznik nr 2 - Regulamin naboru oraz zajęć nauki i doskonalenia gry w siatkówkę.

3)  Załącznik nr 3 - Regulamin naboru oraz zajęć nauki i zajęć z Aerobiku.

4)  Załącznik nr 4 - Regulamin naboru oraz zajęć nauki i zajęć z Nordic walking.

5)  Załącznik nr 5 - Deklarację uczestnictwa dla osób dorosłych.

6)  Załącznik nr 6 - Deklarację uczestnictwa dla osób niepełnoletnich.

 

    Projekt dofinansowano z dotacji budżetowej 2020r. Ministerstwa Sportu i Turystyki w  zakresie Programu Sport dla Wszystkich realizowanego w ramach zadania „Sport dla wszystkich”, podzadania „Upowszechnianie sportu w społeczeństwie”, działania „Upowszechnianie sportu w rodzinie oraz w różnych grupach społecznych”.

     Projekt dofinansowano z dotacji budżetowej 2020r. w ramach Programu współpracy Gminy Zagórz z organizacjami pozarządowymi przeznaczonej na wsparcie działań promujących zdrowy styl życia.

 

                                 Z poważaniem Koordynator Projektu:

                                                                                         Janusz Krajnik

 

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

×