> Gdy tradycja łączy się z nowoczesnością … - podsumowanie realizacji mikroprojektu „Nowoczesne oblicza kultury pogranicza”

Gdy tradycja łączy się z nowoczesnością … - podsumowanie realizacji mikroprojektu „Nowoczesne oblicza kultury pogranicza”

Dbałość o materialną spuściznę historii i kultury jest moralnym i patriotycznym obowiązkiem. Zadbane i atrakcyjnie wyeksponowane zabytki na całym świecie są kołami zamachowymi rozwoju lokalnych społeczności. Dawna zagórska siedziba Karmelitów Bosych staje właśnie przed taką, historyczną szansą. Przy zabytkowych murach klasztoru, w powstającym Centrum Kultury w Zagórzu w Sali konferencyjno-ekspozycyjnej umieszczone będą cyfrowe wersje obrazów powstałe w wyniku realizacji partnerskiego projektu pn. „Nowoczesne oblicza kultury pogranicza”. Projekt został zrealizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 ze słowacką organizacją pozarządową – Dukla Destination n.o. To już drugi wspólnie zrealizowany projekt, który pokazuje nowoczesne rozwiązania na miarę XXI wieku!  

Głównym celem mikroprojektu było wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań służących promowaniu walorów historycznych i kulturowych oraz promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego regionu przygranicznego poprzez przygotowanie 10 wersji cyfrowych tradycyjnych obrazów. Główny produkt projektu służyć ma mieszkańcom terenów przygranicznych oraz osobom odwiedzającym obszar programowego wsparcia, w tym licznie odwiedzających nas turystów oraz osób korzystających z oferty kulturalno-rekreacyjnej. Innowacyjne narzędzia w postaci cyfrowych obrazów przedstawiają ważne momenty historii pogranicza. Wprowadzenie w ruch poszczególnych elementów dzieł, czyniąc je w pewnym sensie „żywymi” daje efekt dynamizmu, a tym samym będzie pobudzać wyobraźnię odbiorców, zwiększając ich zainteresowanie i angażując emocje. „Ruchome” obrazy w Centrum Kultury wyświetlane będą na monitorach obramowanych w stylowe ramy. Animowaną cyfrowo ekspozycję będzie uzupełniać odpowiednio dobrana muzyka. Obraz i dźwięk współtworzą bardzo sugestywną opowieść o konfederatach barskich. Wyjątkowa instalacja będzie jedną z największych atrakcji Centrum Kultury - Foresterium Zespołu Klasztornego Karmelitów Bosych w Zagórzu. Konwencja narracji prowadzonej przez anonimowego pensjonariusza XVIII - wiecznego przytułku dla weteranów funkcjonującego w zagórskiej siedzibie Karmelitów Bosych pozwoli na złamanie tzw. “czwartej ściany”, czyli zwrócenie się bezpośrednio do zwiedzającego. Tajemniczy narrator stanie się wówczas turystycznym przewodnikiem. Produkt projektu scala w sobie zarówno nowoczesność jak i tradycję. Dzięki takim rozwiązaniom muzea i obiekty kultury staną się atrakcyjnym punktem regionu karpackiego, co zaowocuje dotarciem do szerokiego grona nowych turystów. Niekonwencjonalne podejście do kultury i historii ma na celu m.in. zachęcenie ludzi młodych do korzystania z dóbr kultur, szczególnie tych dotykających zapomnianej tematyki historii regionu karpackiego. Powstałe dzieła do momentu ich wyświetlania w Centrum Kultury obejrzeć można na stronie internetowej Gminy Zagórz w dedykowanej Programowi Interreg Polska-Słowacja zakładce. Łączny koszt stworzenia opisanej tu instalacji wraz z nadzorem technicznym zamknął się kwotą 24 313,93 EUR. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniosło 20 666,84 EUR przy wsparciu z Budżetu Państwa w kwocie 1 215,69 EUR i wkładzie własnym Gminy Zagórz opiewającym na kwotę 2 431,4 EUR.

Uzupełnieniem artystyczno - wystawienniczej części projektu była organizacja wspólnych lekcji historii „ponad granicami” adresowanych do uczniów z terenu Gminy Zagórz i Svidnika, którzy zostali wyłonieni w trakcie  konkursu  pn. „Historia o polsko-słowackiej krainie”. Bardzo udany zwiastun projektu pn.: „Nowoczesne oblicza kultury pogranicza"  miał miejsce 25 sierpnia 2019 r. podczas XXI edycji Międzynarodowego Rykowiska Karpackiego. W trakcie tej popularnej imprezy Gmina Zagórz wspólnie z organizacją Dukla Destination n.o. przygotowała stoisko promocyjne mikroprojektu. Lokalna społeczność oraz turyści  zapoznając się z założeniami projektowymi mogli przy okazji kosztować regionalne przysmaki. Uzupełnieniem stoiska były przewodniki i mapy turystyczne oraz ulotki obrazujące transgraniczne inicjatywy Gminy Zagórz realizowane w ramach polsko – słowackiego partnerstwa.

Krótkie informacje na temat projektu:

Główny cel: Poprawa wykorzystania dziedzictwa naturalnego i kulturowego obszaru polsko-słowackiego pogranicza w rozwoju oferty turystycznej z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju.

Partner wiodący: Gmina Zagórz

Partner projektu: Dukla Destination n.o.

Wartość projektu: 58 703,85 €

Dofinansowanie z EFRR: 49 898,27 €

Współfinansowanie ze środków budżetu państwa: 2 935,19 €

 

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

×