> Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Gmina Zagórz/ Miejsko-Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagórzu przystąpił do programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej! Na realizację zadania Gmina Zagórz otrzymała środki z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w wysokości 118 750,00 zł.

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – na czym polega ten program?

Od 1 października 2019 roku ruszył program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” adresowany jest do osób niepełnosprawnych i potrwa on do 31 grudnia 2020 roku. Źródłem finansowania są pieniądze z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, którego główną ideą jest m.in. wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych.

Wiec na czym polega program?

Celem programu jest wprowadzenie usługi asystenta osobistego jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Dzięki niemu osoby niepełnosprawne będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta osobistego m.in. przy wykonywaniu codziennych czynności czy podejmowaniu aktywności społecznej. Program ma na celu również przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.

Do kogo jest kierowany?

Do osób posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczenie równoważne, które wymagają usługi asystenta.

Kto może zostać asystentem osobistym osoby niepełnosprawnej?

Usługę asystenta będą mogły wykonywać:

  • osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej;
  • osoby z wykształceniem przynajmniej średnim posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

Zakres obowiązków asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej?

Do jego zadań należeć będą m.in. pomoc w wyjściu, powrocie oraz w dojazdach np. na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne, do ośrodków kultury, instytucji i innych miejsc wskazanych przez uczestnika programu, a także pomoc w zakupach i w załatwieniu spraw urzędowych. Usługa asystenta osobistego będzie realizowana przez 7 dni w tygodniu, w godz. 7:00 – 22:00.

W uzasadnionych przypadkach godziny wykonywania usług będą mogły zostać zmienione.

Koszty?

Korzystanie z usług asystentów osobistych będzie bezpłatne. Koszty realizacji usług asystenta (m.in. wynagrodzenie, ubezpieczenie i zakup biletów komunikacji publicznej) gmina Zagórz  będzie ze środków przyznanych z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. W ramach programu opłacany będzie również limit godzin usług asystenta, który wynosił będzie 30 godzin miesięcznie.

Co należy zrobić, aby zacząć korzystać z usługi asystenta osobistego?

Osoba niepełnosprawna musi złożyć do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagórzu „Kartę zgłoszenia do Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. Na jej podstawie jednostka samorządu terytorialnego może przyznać usługę asystenta.

Karta powinna zawierać informacje o uczestniku programu:

  • Imię i nazwisko,
  • Datę urodzenia,
  • Adres zamieszkania,
  • Dane kontaktowe (telefon, e-mail), ewentualnie dane osoby upoważnionej do kontaktu,
  • Informacje na temat ograniczeń osoby niepełnosprawnej w zakresie komunikowania lub poruszania się.

Karta powinna być aktualizowana za każdym razem, kiedy dochodzi do zmian w zawartych w niej danych. Kolejne zgłoszenia mogą być przyjmowane na piśmie, osobiście, telefonicznie lub e-mailem.

Karta zgłoszenia do Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

×