> Pływanie wyjdzie Ci na zdrowie!”

Pływanie wyjdzie Ci na zdrowie!”

Pływanie wyjdzie Ci na zdrowie!

Nowy Projekt

Stowarzyszenia „Nasza Przyszłość  – Tarnawa”

skierowany do wszystkich uczniów klas I-III z terenu Gminy Zagórz

Szanowni Państwo!!! Rodzice uczniów klas I-III Gminy Zagórz

          Zarząd Stowarzyszenia „Nasza Przyszłość – Tarnawa” informuje, że pozyskał dotację ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki (MSiT) w wysokości 60 tys. złotych na realizację Projektu pn. „Pływanie wyjdzie Ci na zdrowie!”, w ramach zadania konkursowego ogłoszonego przez MSiT: Program powszechnej nauki pływania - Umiem pływać 2020 z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów. Projekt ten współfinansowany będzie przez Gminę Zagórz - 39 tys. złotych, kwota ta stanowi zabezpieczenie udziału własnego w Projekcie.

Ogólny Zakres i zasady naboru do Projektu

3

  1. Serdecznie zachęcamy i zapraszamy do udziału w Projekcie w pierwszej kolejności uczniów klas I, II i III ze szkół podstawowych Gminy Zagórz – razem 330 uczniów.

 

  1. W przypadku wolnych miejsc w wyniku rezygnacji lub nie przystąpienia do Projektu uczniów z klas I-III, do projektu będą mogli przystąpić za zgodą rodziców, chętni uczniowie z klasy 4-ej lub 5-ej danej szkoły wyselekcjonowani wewnętrznie przez wychowawców tych klas bądź Dyrekcję danej szkoły. Uczniowie ci uzupełnią limit miejsc dla danej szkoły, wynikających z łącznej liczby uczniów klas I-III tejże szkoły.

 

Limity miejsc dla poszczególnych szkół:

SP Czaszyn - 38, SP Łukowe - 24, SP Mokre - 19, SP Poraż - 36, SP Tarnawa Dolna - 59, SP Zagórz nr1 - 52, SP Zagórz Nr 2 - 80, SP Zahutyń - 22.

 A) Za koordynację całego programu odpowiada P. Janusz Krajnik tel. 692 695 648.

 B) Za koordynację zajęć nauki pływania  odpowiada P. Adam Malec tel. 604 252 793.

 

Wykaz załączników do ogłoszenia:

1) Załącznik nr 1 Regulamin naboru i zajęć nauki pływania w ramach Projektu.

2)  Załącznik nr 2 - Deklaracja uczestnictwa w Projekcie.

              Z poważaniem Koordynator Projektu: Janusz Krajnik

 

Projekt dofinansowano z dotacji budżetowej 2020r. Ministerstwa Sportu i Turystyki Program powszechnej nauki pływania - Umiem pływać 2020 z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów.    

         Projekt dofinansowano z dotacji budżetowej 2020r. w ramach Programu współpracy Gminy Zagórz z organizacjami pozarządowymi przeznaczonej na wsparcie działań promujących zdrowy styl życia.

 

PS. Zakłada się kontynuację Projektu w następnych latach.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

×