> Turniej szachowy dla mieszkanców powiatu sanockiego

Turniej szachowy dla mieszkanców powiatu sanockiego

Regulamin Turnieju Szachowego

Memoriał im. Edmunda Bańkowskiego

I. Cel

 1. Popularyzacja gry w szachy w Gminie Zarszyn.
 2. Podniesienie poziomu gry, rozwój intelektualny młodzieży i dorosłych.
 3. Uczczenie pamięci Edmunda Bańkowskiego, dyrektora Szkoły Podstawowej w Bażanówce w latach 197-1991.
 4. Propagowanie zasad fair – play (umiejętność bycia zwycięzcą lub zwyciężonym).
 5. Ujawnianie oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień młodzieży i dorosłych.
 6. Stworzenie atmosfery zdrowej rywalizacji i współzawodnictwa.

II. Organizator

 1. Gminny Ośrodek Kultury w Zarszynie.
 2. Sołectwo Bażanówka.

III. Termin i miejsce

Turniej zostanie rozegrany bez podziału na grupy wiekowe.

Turniej odbędzie się w Sali Domu Kultury „Strażak” w Bażanówce 15 lutego 2020r. (sobota) o godzinie 10:00

 1. Program
 1. 9:30 złożenie kwiatów na grobie śp. Edmunda Bańkowskiego oraz zapalenie znicza.
 2. 10:00 wspomnienie E. Bańkowskiego.
 3. Rozpoczęcie rozgrywek.

V. Warunki uczestnictwa

Turniej skierowany jest do mieszkańców powiatu sanockiego. Chętni proszeni są o zgłaszanie się telefonicznie 13 33 30 002,  osobiście w Biurze GOK Zarszyn, ul. Św. Floriana 2 Nowosielce, lub mailowo: gok@zarszyn.pl

(dane zawodników: imię i nazwisko + data urodzenia + kontakt telefoniczny do zgłaszającego).

Termin zgłoszeń 10.02.2020 r.

Zawodnik umieszczony na liście startowej, który z dowolnych przyczyn nie może przybyć na turniej, jest zobowiązany do powiadomienia o tym Organizatora.

 1. System i tempo gry

System turnieju uzależniony od ilości zgłoszonych uczestników.

System rozgrywek:

Tempo gry 15 minut dla zawodnika na dystansie 9 run.

Zawodnik podczas gry ma obowiązek zapisywać partię szachową w dwóch egzemplarzach (oryginał + kopia), na blankietach przygotowanych przez organizatora. Oryginał zapisu stanowi własność organizatora i będzie wykorzystany do opracowania biuletynu turniejowego. Zapis partii prowadzony ma być w sposób czytelny w formie algebraicznej. Niepełny i nieczytelny zapis traktowany będzie jako poważne wykroczenie i może skutkować sankcjami dyscyplinarnymi, włącznie z uznaniem partii za przegraną. Zawodnik prowadzi zapis przez całą grę.

Ocena wyników:

O kolejności miejsc decyduje:

 1. Suma punktów zdobytych przez zawodnika (wygrana 1 pkt, remis 0,5 pkt, przegrana 0 pkt)
 2. Punktacja dodatkowa dla systemu szwajcarskiego w kolejności: Bucholtz średni; Bucholtz; liczba zwycięstw; Bucholtz-cut-1 (kolejność punktacji dodatkowej zalecana przez FIDE).

Sędziowanie zawodów:

Pan  Marek Kielar

Obowiązują przepisy gry „FIDE” i „Kodeksu Szachowego” Polskiego Związku Szachowego.

Decyzje sędziego głównego są ostateczne podczas trwania zawodów.

VII. Nagrody

Fundatorami nagród są Gminny Ośrodek Kultury w Zarszynie oraz Starosta Sanocki.

VII. Ustalenia końcowe

 1. Turniej rozgrywany jest zgodnie z przepisami Polskiego Związku Szachowego.
 2. Pięć minut od rozpoczęcia rundy zawodnik nieobecny przegrywa partię.
 3. Grających i kibiców obowiązuje całkowity zakaz korzystania z telefonów na sali gry.
 4. Interpretacja regulaminu należy do sędziego głównego.

Biorąc udział w turnieju uczestnik wyraża zgodę na:

 1. utrwalanie swojego wizerunku przez organizatorów,
 2. korzystanie przez organizatorów z wizerunku utrwalonego w związku z realizacją turnieju oraz przenosi na organizatorów  w zakresie nieograniczonym czasowo i terytorialnie wszelkie prawa do korzystania i rozporządzania wizerunkiem uczestnika i jego nagraniami (fotograficznymi, audiowizualnymi, dźwiękowymi) zarejestrowanymi w związku z turniejem,
 3. przetwarzanie przez organizatorów jego danych osobowych zawartych w zgłoszeniu do udziału w turnieju, potrzebnych dla organizacji tego turnieju. Dane osobowe przechowywane będą u organizatorów.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

×