> Konkurs Plastyczny - Dlaczego lubię Święta Bożego Narodzenia?

Konkurs Plastyczny - Dlaczego lubię Święta Bożego Narodzenia?

Organizator:  
Młodzieżowy Dom Kultury
38-500 Sanok, Plac św. Michała 6
tel. (013) 46 309 15
www.mdksanok.pl

1. Cele konkursu:
• Utrwalanie i przekazywanie ponadczasowych tradycji kulturowych i religijnych;
• Rozwijanie twórczej wyobraźni dziecka;
• Stworzenie możliwości wymiany doświadczeń dla nauczycieli i instruktorów.

Konkurs objął patronatem honorowym  Podkarpacki Kurator Oświaty

2.Warunki uczestnictwa:
Każdy uczestnik konkursu wykonuje pracę plastyczną.
Proponowane techniki: malarstwo, grafika, kolaż. Format pracy:   A-3
Temat pracy:  "Dlaczego lubię Święta  Bożego Narodzenia?"
Uczestnicy:
I kategoria – Przedszkola
II kategoria – klasy I-III Szkoła Podstawowa
III kategoria – klasy IV-VI Szkoła Podstawowa
IV kategoria – klasy VII –VIII SP –oraz Szkoły Średnie

3.Zasady oceniania:
Prace oceni Komisja Konkursowa powołana przez organizatorów. Najlepsze prace zostaną nagrodzone dyplomami i drobnymi upominkami. Komisja dokona oceny prac wg następujących kryteriów:
-pomysłowość, sposób wykonania, ogólny wyraz artystyczny;
-samodzielność wykonania pracy
-dobór technik plastycznych i dekoratorskich,
-DECYZJE KOMISJI KONKURSOWEJ SĄ NIEPODWAŻALNE I OSTATECZNE.

4.Termin składania prac:20 GRUDNIA 2019 rok
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom   konkursu odbędzie się podczas uroczystego wernisażu:  
9 stycznia 2020 o godz.11.00  w Galeria MDK
Wystawę pokonkursową w MDK będzie można oglądać   do końca stycznia 2020 r.

5. Postanowienia końcowe:
-Na odwrocie pracy należy przykleić Metryczkę MDK-Sanok.
-Prace bez wypełnionej Metryczki nie będą oceniane.
-Prace niezgodne z regulaminem nie będą oceniane.
-Prace przechodzą na własność organizatora.

6.  Prawo własności i prawo wykorzystania prac
Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora w polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83) w szczególności do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora oraz w Internecie.

Metryczka uczestnika konkursu plastycznego MDK -Sanok do pobrania na: http://mdksanok.pl/konkursy/

 

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

×