> Kursy zawodowe

Kursy zawodowe

Do pobrania - Pismo ZDZ

NABÓR DO PROJEKTÓW UNIJNYCH

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Przemyślu – zapraszamy serdecznie.

Uwaga! Tylko od 18 do 22 listopada będzie trwać nabór kompletnych wniosków!

Zgłaszającym się do nas osobom pomagamy wcześniej w opracowaniu wniosków.

UNIJNE CERTYFIKOWANE KURSY OBEJMUJĄCE

POWIAT BIESZCZADZKI, LESKI, SANOCKI, KROŚNIEŃSKI, JASIELSKI, BRZOZOWSKI, STRZYŻOWSKI

Całkowity koszt kursu i egzaminu, jaki ponoszą uczestnicy szkoleń:

- 260 zł dla osób pracujących,

- 120 zł dla osób niepracujących.

Cel: nabycie uprawnień zawodowych nadawanych przez uznane instytucje certyfikujące.

Lokalizacja: Przemyśl – ciężki sprzęt budowlany lub zgłoszone miejscowości z obszaru województwa podkarpackiego w przypadku pozostałych kursów.

Grupy: 8-12 osób.

Uczestnicy: osoby pełnoletnie (pracujące, bezrobotne, rolnicy do 2 ha przeliczeniowych, inne), z wyłączeniem prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

Kierunki szkolenia:

 • Operator wózków jezdniowych.
 • Drwal-operator pił mechanicznych do ścinki drzew.
 • Montażysta rusztowań budowlano-montażowych metalowych.
 • Spawacz MAG.
 • Spawacz TIG.
 • Spawacz gazowy.
 • Spawacz elektrodą otuloną.
 • Operator koparki.
 • Operator koparko-ładowarki.
 • Operator ładowarki.
 • Operator spycharki.
 • Operator walca drogowego.
 • Operator żurawi przenośnych (HDS).
 • Operator CNC.

Uczestnikom zakwalifikowanym do projektu zapewniamy:

 • Zajęcia z profesjonalnym zespołem szkoleniowców.
 • Przerwy kawowe.
 • Egzaminy i wydanie uprawnień zawodowych.

Kontakt

Wszelkie pytania dotyczące tego zaproszenia prosimy kierować do naszego biura.

Niezwłocznie skontaktujemy się z Państwem w celu udzielenia szerszych informacji, przesłania ulotek, ustalenia spotkania z naszym przedstawicielem w miejscu, w którym tworzy się grupa.

Łukasz Lewicki

mobile:                602-842-490

e-mail:                 biuro@zdz-przemysl.com

tel. biur.:            16 678-24-04, 16 678-38-30

Pozostałe projekty, do których rekrutujemy na bieżąco:

SZKOLENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I NIEMIECKIEGO

OBEJMUJĄCE CAŁE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

Możliwość zorganizowania grup szkoleniowych (po zebraniu wymaganej liczby uczestników), w małych miejscowościach i wsiach z terenu całego województwa podkarpackiego.

Projekty językowe są dobrą okazją do zorganizowania dla pełnoletnich osób kursów języka angielskiego i niemieckiego na miejscu np. w wiejskiej świetlicy, GOK, szkole, co zwłaszcza w zimową porę może przyczynić się do tworzenia okazji do nauki, spotkań oraz integracji lokalnej społeczności.

Projekt idealny dla grup chcących uczyć się na miejscu, w przedsiębiorstwach, wiejskich świetlicach, bibliotekach, szkołach.

Cel: nabycie kompetencji językowych w ramach 120 lub 240 godzinnych kursów języka angielskiego i niemieckiego.

Lokalizacja: zgłoszone wsie, małe miejscowości z obszaru województwa podkarpackiego.

Grupy: 12 osób.

Uczestnicy: Każda pełnoletnia osoba (zarówno pracująca, niepracująca, uczeń, student, rencista, rolnik itd.) z wyłączeniem osób prowadzących własną działalność gospodarczą.

Uczestnikom zakwalifikowanym do projektu zapewniamy bezpłatnie:

 • udział w 120 godzinnym lub 240 godzinnym kursie prowadzonym przez lektorów - praktyków,
 • przerwy kawowe,
 • profesjonalne materiały dydaktyczne (komplet nowych podręczników, skrypty, testy, przybory piśmiennicze),
 • certyfikowane egzaminy TELC lub równoważne.

Projekt ma na celu zwiększenie terytorialnej dostępności szkoleń językowych i likwidację bariery związanej z kosztami i czasem dojazdu dotykającej mieszkańców wsi i mniejszych miejscowości.

Dlatego miejsca realizacji szkoleń przewidziano w miejscowościach do 25 tyś mieszkańców.  Szkolenia muszą odbywać się poza miastami: Rzeszów, Krosno, Przemyśl, Tarnobrzeg, Stalowa Wola, Jarosław, Jasło, Mielec, Sanok, Dębica (na podstawie danych GUS).

Dostosowujemy poziom i tempo nauczania do potrzeb i oczekiwań uczestników, kładąc nacisk na nabywanie przez uczestników praktycznych umiejętności językowych.

Szkolenia są prowadzone w 12-to osobowych grupach w zgłaszanych miejscowościach.

KURSY ZAWODOWE I STAŻE DLA OSÓB 18-29

OBEJMUJĄCE CAŁE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

Wsparcie na uczestnika - ponad 5000zł (przez 4 mies.).

Cel: nabycie kwalifikacji zawodowych i doświadczenia w ramach stażu.

Lokalizacja: zgłoszone miejscowości z obszaru województwa podkarpackiego.

Grupy: 12 osób.

Uczestnicy: osoby bezrobotne i bierne zawodowo w wieku 18-29.

Miejsca odbywania staży i kierunek szkolenia: dobierane w zależności od zapotrzebowania uczestników i pracodawców.

Szkolenia i staże są organizowane pod potrzeby pracodawców.

Uczestnikom zakwalifikowanym do projektu zapewniamy:

 • Zajęcia z doradcą zawodowym.
 • Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy.
 • Za udział w 120 godz. certyfikowanym kursie zawodowym stypendium szkoleniowe netto 790 złotych.
 • 4- miesięczne staże - stypendium stażowe netto 1033 złotych.
 • Ubezpieczenie NNW i badania lekarskie.
 • Catering podczas szkoleń zawodowych.
 • Zwrot kosztów dojazdu dla wszystkich uczestników podczas każdej z form wsparcia w wysokości 10 zł za każdy dzień oraz zwrot kosztów dojazdu na staż w wysokości 100 zł miesięcznie.
 • Podręcznik, skrypty, przybory piśmiennicze.

Opiekun stażysty otrzymuje comiesięczne wynagrodzenie w wysokości 250 zł/mies. za każdego stażystę.

Staże 4 mies. wymagają gwarancji zatrudnienia na min. ½ etatu na 3 mies. przy umowie o pracę dla połowy uczestników projektu.

Wymagamy gwarancji zatrudnienia przez pracodawcę na min. 3 mies. na ½ etatu przy umowie o pracę lub 3 mies. i minimalne wynagrodzenie przy umowie zlecenia.

KURSY ZAWODOWE I STAŻE DLA OSÓB 30 PLUS

OBEJMUJĄCE CAŁE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

Wsparcie na uczestnika - ponad 6700zł (przez 6 mies.).

Cel: nabycie kwalifikacji zawodowych i doświadczenia w ramach stażu.

Lokalizacja: zgłoszone miejscowości z obszaru województwa podkarpackiego.

Grupy: 8 osób.

Uczestnicy: osoby bezrobotne i bierne zawodowo, rolnicy do 2 ha, w wieku 30 plus, rolnicy do 2 ha przeliczeniowych, renciści.

Miejsca odbywania staży i kierunek szkolenia: dobierane w zależności od zapotrzebowania uczestników i pracodawców.

Zachęcamy pracodawców do zgłaszania zapotrzebowania.

Uczestnikom zakwalifikowanym do projektu zapewniamy:

 • Za udział w 80 godz. certyfikowanym kursie zawodowym stypendium szkoleniowe netto 530 złotych.
 • 3 lub 6-cio miesięczne staże - stypendium stażowe netto 1033 złotych.
 • Zajęcia z doradcą zawodowym, pośrednictwo pracy.
 • Ubezpieczenie NNW i badania lekarskie.
 • Catering podczas szkoleń zawodowych.
 • Zwrot kosztów dojazdu dla wszystkich uczestników podczas każdej z form wsparcia w wysokości 10 zł za każdy dzień oraz zwrot kosztów dojazdu na staż w wysokości 100 zł miesięcznie.
 • Podręcznik, skrypty, przybory piśmiennicze.

Brak wynagrodzenia dla opiekuna stażysty.

Staże 6-cio miesięczne wymagają gwarancji zatrudnienia przez pracodawcę na min. 3 mies. na ½ etatu przy umowie o pracę lub 3 mies. i minimalne wynagrodzenie przy umowie zlecenia.

Staże 3 mies. nie wymagają gwarancji zatrudnienia, jednak liczba ich jest ograniczona.

Staże na 6 mies. wymagają gwarancji zatrudnienia na min. ½ etatu na 3 mies. przy umowie o pracę.

Kontakt

Wszelkie pytania dotyczące tego zaproszenia prosimy kierować do naszego biura.

Niezwłocznie skontaktujemy się z Państwem w celu udzielenia szerszych informacji, przesłania ulotek, ustalenia spotkania z naszym przedstawicielem w miejscu, w którym tworzy się grupa.

Adela Prachowska

mobile:                508-562-334

e-mail:                 kursy@zdz-przemysl.com

tel. biur.:            16 678-24-04, 16 678-38-30

adres do korespondencji:

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Przemyślu

 1. Wilsona 12, 37-700 Przemyśl

www:                   www.zdz-przemysl.com

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

×