> NOWE LAPTOPY TRAFIŁY DO SZKÓŁ

NOWE LAPTOPY TRAFIŁY DO SZKÓŁ

We wtorek tj. 7 maja br. w Urzędzie Miasta i Gminy Zagórz nastąpiło uroczyste przekazanie sprzętu komputerowego dla Szkół Podstawowych w: Zahutyniu, Łukowem i w Czaszynie.

Laptopy z rąk Burmistrza Zagórza Ernesta Nowaka oraz Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół Wacława Krawczyka odebrały: Anna Grochowianka – Dyrektor SP Łukowe, Elżbieta Stefanowska - Dyrektor SP Czaszyn oraz Wanda Izdebska - Dyrektor SP Zahutyń.

Komputery w ilości 24 szt. zostały zakupione w ramach projektu pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych w Gminie Zagórz”, w ramach którego 267 osób zostało przeszkolonych podczas nieodpłatnych 12-godzinnych szkoleń adresowanych do mieszkańców Gminy Zagórz, którzy ukończyli 25 lat i nie posiadali kompetencji cyfrowych, lub chcieli rozwijać swe umiejętności w tym kierunku.

Sprzęt komputerowy mógł zostać przekazany tylko do tych szkół, które nie uzyskały analogicznego wsparcia w ramach innych programów operacyjnych perspektywy 2014-2020.

Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony w ramach konkursu grantowego, zorganizowanego w ramach projektu pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin Polski Południowo-Wschodniej” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Oś priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”, otrzymując 100% dofinansowania.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z budżetu Państwa oraz z budżetu Województwa Lubelskiego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Koszt zadania zamknął się łączną kwotą w wysokości: 138 269,07 zł

Koordynatorzy projektu: Anna Jankowska, Piotr Bezyk

 


Serwis wykorzystuje pliki cookies. Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

×