> Rolniku, sprawdź swoją wiedzę na temat bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie rolnym i wygraj nagrodę!

Rolniku, sprawdź swoją wiedzę na temat bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie rolnym i wygraj nagrodę!

Placówka Terenowa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Sanoku zaprasza rolników i ich pełnoletnich domowników z terenu Miasta i Gminy Zagórz do rozwiązania krzyżówki. Rozwiązaną krzyżówkę oraz hasło należy wysłać na e-mail: sanok@krus.gov.pl lub andrzej.radozycki@krus.gov.pl ewentualnie dostarczyć ją osobiście lub przesłać pocztą na adres: Placówka Terenowa KRUS w Sanoku, ul. Rymanowska 34, 38-500 Sanok. Wraz z rozwiązaną krzyżówką należy przesłać lub dostarczyć klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku, stanowiące załączniki do krzyżówki. Załączniki te oraz krzyżówka będą również dostępne w formie papierowej w PT KRUS w Sanoku. Spośród uczestników, którzy prawidłowo rozwiążą krzyżówkę i podadzą prawidłowe hasło zostanie wyłonionych trzech laureatów, którym zostaną przyznane nagrody rzeczowe. Regulamin konkursu znajduje się do wglądu w siedzibie PT KRUS w Sanoku. Uwaga! Konkurs trwa do 15.12.2021 r.

Do pobrania:

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

×