> Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Informujemy, że na stronie Urzędu został zamieszczony wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy. Złożenie wniosku umożliwia ubieganie się o refundację kosztów pobytu uchodźców. Następnie wypełniony wniosek należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy ul. 3 Maja 2 w Zagórzu, na parterze budynku w Kancelarii Ogólnej, pokój nr 6 w godzinach pracy Urzędu. Informację telefoniczną można uzyskać pod numerem telefonu: 13 46 22 062.

Na podstawie wniosku osoba udzielająca gościny uchodźcom będzie mogła ubiegać się o zwrot kosztów pobytu w wysokości 40 zł dziennie za osobę. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 16 marca br. We wniosku należy podać dane osobowe wnioskodawcy, liczbę osób, na które wnioskodawca chce uzyskać świadczenie oraz adres miejsca pobytu osób przyjętych do zakwaterowania.

Wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, że zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie przyjętej osobie i że nie zostało pobrane dodatkowe wynagrodzenie za wynajem ani inne świadczenia z tego tytułu. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Wniosek można pobrać klikając poniżej:

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

×