> KOMPLEKSOWA OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO NA TERENIE MOF SANOK-LESKO – ADAPTACJA RUIN ZESPOŁU KLASZTORNEGO KARMELITÓW BOSYCH NA CENTRUM KULTURY W ZAGÓRZU

KOMPLEKSOWA OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO NA TERENIE MOF SANOK-LESKO – ADAPTACJA RUIN ZESPOŁU KLASZTORNEGO KARMELITÓW BOSYCH NA CENTRUM KULTURY W ZAGÓRZU

 

TYTUŁ PROJEKTU: KOMPLEKSOWA OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO NA TERENIE MOF SANOK-LESKO – ADAPTACJA RUIN ZESPOŁU KLASZTORNEGO KARMELITÓW BOSYCH NA CENTRUM KULTURY W ZAGÓRZU

Inwestor: Gmina Zagórz

Całkowita wartość Projektu: 8 563 736,04 PLN

Wartość dofinansowania z EFRR:  4 803 076,57 PLN

Data zakończenia robót budowlanych: 13.09.2021

Okres realizacji: 2017-2021

Cel projektu:

Zwiększenie liczby osób korzystających z obiektów zasobów kultury i dziedzictwa historycznego oraz poszerzenie oferty w tym zakresie w Zagórzu. Cele ogólne to podniesienie walorów regionalnego obiektu zabytkowego w celu wzrostu świadomości historycznej, wprowadzenie nowych narzędzi służących promowaniu walorów historycznych i kulturowych regionu, poprawa atrakcyjności kulturalnej i turystycznej Zagórza i okolic; zwiększona dostępność dóbr kultury.

Przedmiot projektu:

Przedmiotem projektu była przebudowa, nadbudowa i rozbudowa oraz wyposażenie pomieszczeń (informacji dla zwiedzających, wystawowych, artystycznych, socjalnych i innych) foresterium w ruinach dawnego Klasztoru Karmelitów Bosych wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz nadbudowa cembrowiny istniejącej zabytkowej studni wraz z wykonaniem jej zadaszenia, na cele kulturalne, edukacyjne i społeczne oraz wynikające z założeń dotyczących ochrony obiektów dziedzictwa o istotnym znaczeniu dla kultury narodowej.

Wyżej wymienione prace pozwoliły na zachowanie i udostępnianie zwiedzającym budynków dawnego Zespołu Klasztornego, jako cennego zasobu dziedzictwa kulturowego, stanowiącego atrakcję regionu. W wyniku realizacji projektu budynek foresterium otrzymał nową jakość funkcjonalną, odpowiednią dla planowanego rozwoju i upowszechniania zasobów kultury i edukacji kulturalnej na rzecz wszystkich zdefiniowanych użytkowników.

Poprzez niniejszy projekt gmina wchodzi na zupełnie nowy poziom realizacji działań w obrębie zabytku. Dotychczas w regionie nie było takiej inicjatywy, w wyniku której, na bazie zabytkowych ruin powstaje nowa przestrzeń kulturalna. Odbudowany w ten sposób budynek został zaadaptowany na Centrum Kultury, w którym zlokalizowane są sale ekspozycyjno-konferencyjne, pracownie artystyczne, punkt informacji turystycznej, sala projekcyjno-filmowa oraz wirtualnej rzeczywistości, a niewątpliwą atrakcją turystyczną jest siedemnastowieczna cela zakonnika. W planowanym obiekcie zaprojektowano m.in. muzeum, pomieszczenia promocji produktów regionalnych, restauracje wraz zapleczem gastronomicznym/ gospodarczym, salę multimedialną, pomieszczenia socjalne wraz zapleczem sanitarnym, zaplecze magazynowe.


Serwis wykorzystuje pliki cookies. Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

×