> Wizyta studyjna w Gminie Zagórz

Wizyta studyjna w Gminie Zagórz

W dniu 10 maja 2022 r. w Gminie Zagórz gościliśmy przedstawicieli gmin miejskich i miejsko – wiejskich z województwa podkarpackiego, członków Zespołu ds. rewitalizacji Urzędu Marszałkowskiego oraz przedstawicieli Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Tematem wizyty studyjnej było „Zarządzenie rewitalizacją i włączenie społeczności lokalnej”.

W ramach wizyty, uczestnicy mieli okazję zapoznać się z efektami realizacji projektów ujętych w Lokalnym Programie Rewitalizacji dla Gminy Zagórz na lata 2016-2023:

  • „Kompleksowa rewitalizacja na terenie MOF Sanok-Lesko” to projekt zrealizowany
    w partnerstwie z Gminą Miasta Sanoka – Lider Projektu (nie ponosił wydatków w projekcie), Caritasem Archidiecezji Przemyskiej, Gminą Sanok oraz Gminą Lesko. W ramach zadania Gmina Zagórz zrealizowała działania polegające na nadaniu nowej funkcji części budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Zagórzu wraz poprawą atrakcyjności, bezpieczeństwa i funkcjonalności terenu funkcjonalnie związanego z obiektem. Projekt służy lokalnej społeczności, w szczególności osobom starszym – seniorom, jako miejsce świadczenia usług społecznych (Klub Aktywnego Seniora), integracji społecznej i rozrywki (przestrzeń publiczna). Przebudowa parteru budynku MGOKiS oraz budowa skweru wraz z placem zabaw i urządzeniami siłowni plenerowej była odpowiedzią na potrzeby mieszkańców Zagórza
    i okolic.

Wartość projektu dla Gminy Zagórz: 1 927 684,31 zł

Dofinansowanie pozyskane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach działania 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej – konkurs dedykowany dla MOF: 1 576 554,99 zł

  • „Klub Aktywnego Seniora - zwiększenie dostępności usług społecznych dla seniorów w gminie Zagórz”. Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych dla osób starszych w wieku poprodukcyjnym Gminy Zagórz zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez umożliwienie uczestniczenia w zajęciach Klubu Aktywnego Seniora.

Wartość projektu dla Gminy Zagórz/Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagórzu: 362 889,91 zł.

Dofinansowanie pozyskane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach działania 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych: 337 289 08 zł.

  • „Wyrównanie szans na lepsze jutro: utworzenie placówki wsparcia dziennego w Gminie Zagórz”, to projekt, który doskonale uzupełnia wyżej wspomniane projekty poprzez realizację działań integracyjnych, międzypokoleniowych i kreatywnych. Działania projektowe skierowane są w tym przypadku skierowane zostały do najmłodszych mieszkańców gminy.

Wartość projektu dla Gminy Zagórz/Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagórzu: 879 562,00 zł.

Dofinansowanie pozyskane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach działania 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej: 747 627,70 zł .

Dofinansowanie z budżetu państwa: 70 363,10 zł. 

Zarówno działalność Klubu Aktywnego Seniora „LOKOMOTYWA” jak i placówka wsparcia dziennego „BAZA” cieszą się dużą popularnością w naszej gminie a ich członkowie są prawdziwą „lokomotywą napędową” dla pozostałych zagórskich społeczności.

W wizycie, jak na członków Klubu Aktywnego Seniora przystało, aktywnie uczestniczyli nasi seniorzy, którzy przygotowali poczęstunek dla przybyłych gości, składający się przede wszystkim z lokalnych przysmaków. Spotkanie zaowocowało nawiązaniem nowych kontaktów, a dzielenie się doświadczeniami i dobrymi praktykami w realizacji projektów to wartość dodana wizyty.

 

 


Serwis wykorzystuje pliki cookies. Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

×