> „Granty PPGR” Gmina Zagórz ogłasza dodatkowy nabór

„Granty PPGR” Gmina Zagórz ogłasza dodatkowy nabór

W związku z powstałymi oszczędnościami w ramach Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina - „Granty PPGR” Gmina Zagórz ogłasza dodatkowy nabór dla osób, które w czasie trwania zbioru oświadczeń przez Gminę nie zdążyły tego zrobić, lub nie posiadały wiedzy na temat możliwości ubiegania się o sprzęt komputerowy dla dzieci, ale po weryfikacji spełniają warunku konkursu. W obecnym naborze będą uwzględnione również zgłoszenia dotyczące dzieci które od września 2022 r. rozpoczęły naukę w szkole.

Ze względu na ograniczoną pulę środków decydować będzie kolejność złożenia zgłoszeń.

Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie od 19 do 30 września w Urzędzie Miasta i Gminy w Zagórzu w godzinach pracy urzędu.

Sprzęt może zostać przeznaczony jedynie dla dziecka, które:

- zamieszkuje gminę Zagórz,

- jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie lub opiekunem prawnym) Pani/Pana który pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości lub gminie objętej PGR,

- dziecko nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w roku 2020 i 2021 sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotów kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Więcej informacji pod adresem: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

Aby zgłosić udział w projekcie, należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy Zagórz następujące dokumenty:

-Oświadczenie rodzica ucznia niepełnoletniego lub Oświadczenie ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletniość,

-Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i zgoda na weryfikację danych,

- Dokument potwierdzający zatrudnienie w byłym PGR (np. świadectwo pracy, zaświadczenie ZUS).

Dokumenty należy złożyć do 30.09.2022 r.

UWAGA! Spełnienie warunków programu i terminowe złożenie prawidłowo wypełnionych dokumentów nie jest równoznaczne z otrzymaniem wsparcia.

Do pobrania:

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

×