> Weź udział w konsultacjach

Weź udział w konsultacjach

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach projektu Koncepcji sieci głównych tras rowerowych województwa podkarpackiego. Konsultacje dotyczą dokumentu, który stanowić będzie załącznik do Regionalnej Polityki Rowerowej Województwa Podkarpackiego. Opracowanie składa się z (1) części tekstowej oraz (2) mapy.

Uwagi do dokumentu – (1) tekstu oraz (2) mapy należy składać poprzez:

lub listownie na adres:

  • Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
    Departament Promocji, Turystyki i Współpracy Gospodarczej
    al. Ł. Cieplińskiego 4
    35 - 010 Rzeszów

(1) część opisowa Koncepcji (plik PDF, rozmiar 17 MB)

(2) część graficzna Koncepcji (interaktywna mapa internetowa)

Swoje opinie, uwagi, wnioski i sugestie do projektu można kierować od 21 października 2022 r. do 21 listopada 2022 r. Uwagi złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. O terminowości zgłoszenia uwag przesłanych pocztą, decyduje data stempla pocztowego.

Załącznik:

Mapa głównych tras rowerowych w województwie podkarpackim (plik JPG, 22 MB)

Więcej informacji na stronie:

https://www.podkarpackie.pl/index.php/promocja/aktualnosci/konsultacje-spoleczne-dotyczace-glownych-tras-rowerowych-wojewodztwa-podkarpackiego

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

×