> Konferencja podsumowująca projekt pn. „Natura bez granic - zachowanie wspólnego dziedzictwa naturalnego w gminach Dobromil (Ukraina) i Zagórz (Polska)”

Konferencja podsumowująca projekt pn. „Natura bez granic - zachowanie wspólnego dziedzictwa naturalnego w gminach Dobromil (Ukraina) i Zagórz (Polska)”

Konferencja podsumowująca projekt pn.

„Natura bez granic - zachowanie wspólnego dziedzictwa naturalnego w gminach Dobromil (Ukraina) i Zagórz (Polska)”

W piątek 25 listopada 2022 r. w Zagórzu odbyła się konferencja podsumowująca projekt pn.: „Natura bez granic – zachowanie wspólnego dziedzictwa naturalnego w gminach Dobromil (Ukraina) i Zagórz (Polska)”. Wydarzenie było okazją do podsumowania dotychczasowych działań realizowanych w projekcie.

Konferencja odbyła się w budynku Centrum Kultury „Foresterium”, w otoczeniu zabytkowych ruin Zespołu Klasztornego, zlokalizowanym na wzgórzu Marymont. W budynku tym mieści się również wystawa prac powstałych w ramach konkursu fotograficzno-artystycznego, którego celem było popularyzowanie wiedzy na temat dziedzictwa naturalnego Gminy Zagórz – naturalnego bogactwa rzeki San i Osławy oraz ich otoczenia (Natura 2000). Przybyli goście mieli okazję do zapoznania się z wyjątkowymi pracami przedstawiającymi naturalne dziedzictwo, widziane oczami naszych najmłodszych mieszkańców.

Realizując wspólnie z Dobromilską Radą Miejską projekt pn. „Natura bez granic – zachowanie wspólnego dziedzictwa naturalnego w gminach Dobromil (Ukraina) i Zagórz (Polska)” Gmina Zagórz postawiła sobie za cel ochronę rzek łączących sąsiadujące kraje, a co za tym idzie ochronę wielu gatunków ryb w nich żyjących, z których 9 należy już do gatunków chronionych oraz zagrożonych. Wszystkie działania podejmowane w ramach projektu: budowa oczyszczalni ścieków w Dobromilu wraz z budową 4,5 km kanalizacji (UA), budowa 27 km kanalizacji sanitarnej dla mieszkańców w Czaszynie, Brzozowcu, Tarnawie, miały zasadniczy wpływ na jakość życia lokalnych społeczności, a także turystów odwiedzających polsko-ukraińskie obszary przygraniczne. Projekt, którego akronim brzmi RiversHeritage, czyli Dziedzictwo Rzek znacząco wpłynie na piękno Karpat, w tym lokalnych rzek, co zwiększy ich atrakcyjność.

Wszystkie działania zrealizowane w ramach projektu uzyskały wsparcie w obszarze tematycznym DZIEDZICTWO 1.2 Promocja  i zachowanie dziedzictwa naturalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-(Białoruś)-Ukraina 2014-2020.

BENEFICJENT WIODĄCY Gmina Zagórz

BENEFICJENT Rada Miasta Dobromil (Obwód lwowski, Ukraina)

ŁĄCZNY BUDŻET 2 628 106,86 €

DOFINANSOWANIE Z EIS 2 381 390,17 €

CZAS TRWANIA 04.07.2018 - 03.01.202


Serwis wykorzystuje pliki cookies. Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

×