> Informacja dla osób uprawnionych: preferencyjna sprzedaż węgla przez Gminę Zagórz

Informacja dla osób uprawnionych: preferencyjna sprzedaż węgla przez Gminę Zagórz

Czas realizacji wniosku, w tym przede wszystkim okres jaki upłynie od momentu jego złożenia do wydania węgla, będą uzależnione od dostępności poszczególnych sortymentów paliwa w Polskiej Grupie Górniczej, która została wskazana jako podmiot wprowadzający węgiel do obrotu dla Gminy Zagórz.

1. Po powiadomieniu telefonicznym o możliwości nabycia węgla:

Dokonaj wpłaty na konto: 37 1240 6292 1111 0011 2081 7473

Nr konta do wpłaty zostanie wysłany SMS z nr 571 333 126 (prosimy o sprawdzenie nr telefonu, z którego został wysłany SMS).

Nie później niż 3 dni od otrzymania powiadomienia.

(przelewem lub gotówką w kasie Banku Pekao SA – ul. Bieszczadzka lub w dowolnym innym banku)

Węgiel z dostawy pochodzi z KWK Wesoła.

Cena za węgiel wszystkich sortymentów: 1 650 zł/tonę

Kwota wpłaty: ilość węgla x 1 650 zł

(przykładowo: za 0,5 tony – 825 zł; za 1 tonę - 1 650 zł; za 1,5 tony – 2 475 zł).

2. Zgłoś się w Urzędzie Miasta i Gminy w Zagórzu w pokoju nr 12 (parter) po odbiór faktury.

Jeżeli posiadasz wydrukowany dowód wpłaty: Zabierz ze sobą: dowód wpłaty za węgiel oraz dowód osobisty i zgłoś się po odbiór faktury.

Jeżeli nie posiadasz wydrukowanego dowodu wpłaty: Po pojawieniu się wpłaty na koncie Gminy – zabierz ze sobą dowód osobisty i zgłoś się po odbiór faktury.

Odbierz fakturę; Gmina poinformuje KDW (skład węgla) w Uhercach Mineralnych o Twoim uprawnieniu do odbioru węgla.

Telefon kontaktowy Urzędu Miasta i Gminy w Zagórzu w sprawach sprzedaży węgla: 571 333 126.

3. Oczekuj na kontakt od KDW (skład węgla) w Uhercach Mineralnych, aby uzgodnić termin i warunki odbioru.

4. W terminie uzgodnionym zgłoś się w KDW (skład węgla) w Uhercach Mineralnych.

Zabierz ze sobą fakturę oraz dowód osobisty, a w przypadku, gdy osoba uprawniona nie będzie dokonywała odbioru osobiście wymagane jest także upoważnienie sporządzone wg wzoru wydawanego wraz z fakturą, wypełnione i podpisane przez osobę uprawnioną.

Telefon kontaktowy Składu Węgla w Uhercach Mineralnych w sprawach sprzedaży węgla: 13 461 83 83.

5. Odbiór węgla w KDW (skład węgla) w Uhercach Mineralnych.

Odbierz węgiel osobiście lub zamów transport zakupionego węgla do siebie do domu. Koszt i organizacja transportu zakupionego węgla ze składu do gospodarstwa leżą po stronie osoby uprawnionej.

Po odebraniu lub dostarczeniu węgla podpisz dokument WZ, a Twoje zamówienie złożone w Gminie uznane zostanie za zrealizowane.

ZASADY ODBIORU WĘGLA Z KDW UHERCE MINERALNE ZAKUPIONEGO W GMINIE ZAGÓRZ

1. KDW poinformuje Cię telefonicznie o możliwych terminach i sposobie odbioru towaru, gdy towar zostanie dostarczony do jego składu, a Twoje dane zostaną przekazane przez Urząd. Uzgodnisz z nim sposób i termin odbioru lub dostawy towaru. Czekaj na telefon.

2. Węgiel wydawany jest po weryfikacji danych klienta (na podstawie dowodu osobistego oraz oryginału faktury zakupu).

3. Węgiel ładowany jest mechanicznie przez Pracownika KDW.

4. W przypadku usługi transportu przez KDW konieczne jest okazanie faktury zakupu przy odbiorze towaru. Towar dostarczany jest pod adres wskazany we wniosku złożonym w Gminie.

5. W przypadku usługi transportu przez inne podmioty bez obecności kupującego muszą one posiadać do okazania oryginał faktury zakupu oraz upoważnienie do wydania towaru oraz dowód osobisty.

PAMIETAJ!

Warunkiem wydania towaru jest weryfikacja odbiorcy za pomocą faktury zakupu oraz dowodu osobistego lub upoważnienia.  Przedstaw pracownikowi KDW oryginał faktury otrzymany  w Urzędzie Miasta i Gminy Zagórz

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

×