> Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina”

Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina”

Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU,  działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Projekt ma na celu udostępnienie mieszkańcom Gminy Zagórz specjalnie dedykowanego internetowego serwisu umożliwiającego przeglądanie stanu rozliczeń z urzędem i dokonywanie za jego pośrednictwem wpłat na poszczególne zobowiązania. Za pomocą tego portalu użytkownik będzie miał również możliwość zapoznania się z danymi będącymi podstawą naliczenia należności.  Ponadto,  w ramach projektu zostaną zakupione komputery stacjonarne (8 szt.) oraz urządzenie wielofunkcyjne, przeprowadzone zostanie również szkolenie dla pracowników w zakresie cyberbezpieczeństwa.  Realizacja zadania tym samym pozwoli na sprawną i bezpieczną obsługę zobowiązań mieszkańców (podatki, księgowość, odpady, ewidencja ludności). Projekt stanowi istotne wsparcie Gminy w zakresie realizacji usług publicznych poprzez zwiększenie cyfryzacji oraz cyberbezpieczeństwa jednostki.

Działania przewidziane do realizacji w projekcie:

- Zakup komputerów stacjonarnych (8 szt.)

- Zakup Urządzenia wielofunkcyjnego

- Zakup serwerów operacyjnych i oprogramowania

- Szkolenie dla pracowników w zakresie cyberbezpieczeństwa

Wartość ogólna zadania wynosi 392 160 zł.

Gmina otrzymała 100 % dofinansowania.

Gmina Zagórz otrzymała dofinansowanie w ramach konkursu grantowego „Cyfrowa Gmina”

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

×